» مناقصه و مزایده

مناقصه و مزایده

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۳ 5۰690

•  با توجه به احتمال اصلاح اسناد، (مناقصه گران – مزایده گران) میبایست همواره پیش از ارسال پاکات، آخرین ویرایش اسناد – فراخوان را از سایت دریافت و مبنای ارسال پاکات قرار دهند.

•  برای دریافت اسناد مناقصه نیاز به خرید اسناد و واریز وجه می باشد. (مراجعه به فایل فراخوان)

•  مناقصه گرانی که قبلا اسناد مناقصات تجدید شده را خریداری کرده اند، یک ایمیل یادآوری ارسال نموده تا اسناد به روز ارسال شود. m.jahangir.tpgm@gmail.com

TPGM-403002R1
واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه طوس (بصورت حجمی)
مهلت دریافت اسناد : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
** تجدید شده **
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانتنامه : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گشایش پاکات : در اسرع وقت

TPGM-4030001
پشتیبان زیر ساخت شبکه و دیتاسنتر
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست) : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
 
مدت اعتبار پیشنهاد مالی : ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکات
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات : حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکات

در حال حاضر مزایده ای در جریان نمی باشد

در حال بروزرسانی …

TPGM-403001
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس
TPGM-403002
واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه طوس (بصورت حجمی)

به این نوشته امتیاز بدهید!

rahmani

  • ×