» ساخت داخل

ساخت داخل

اسفند ۲۹, ۱۴۰۲ 7۰705

مهم ترین قطعات ساخت داخل

سرنازل سوخت مایع

پروانه پمپ آب سرویس

دیسک بالانس دیوایس

دیفیوزر پمپ تقطرات استیم ایرهیتر

مشخصات مواد:

متریال: X20Cr13 - سختی: 25HRC

تعداد:

۱۰۰ عدد

شرکت سازنده:

کیهان پارس سناباد

امور / اداره:

مکانیک / بویلر

مشخصات مواد:

Cusn10

تعداد:

۴ عدد

شرکت سازنده:

کیهان پارس سناباد

امور / اداره:

مکانیک / توربین

مشخصات مواد:

۱.۴۰۳۴

تعداد:

۳ عدد

شرکت سازنده:

کیهان پارس سناباد

امور / اداره:

مکانیک / توربین

مشخصات مواد:

GG25

تعداد:

۸ عدد

شرکت سازنده:

کیهان پارس سناباد

امور / اداره:

مکانیک / توربین

پیستون بالانس دیوایس

پوسته مرحله اول پمپ تقطرات استیم ایرهیتر

پوسته میانی پمپ تقطرات استیم ایرهیتر

پوسته مرحله آخر پمپ تقطرات استیم ایرهیتر

مشخصات مواد:

G-X170Cr18

تعداد:

۴ عدد

شرکت سازنده:

کیهان پارس سناباد

امور / اداره:

مکانیک / توربین

مشخصات مواد:

GG25

تعداد:

۳ عدد

شرکت سازنده:

کیهان پارس سناباد

امور / اداره:

مکانیک / توربین

مشخصات مواد:

Cusn10

تعداد:

۱۲ عدد

شرکت سازنده:

کیهان پارس سناباد

امور / اداره:

مکانیک / توربین

مشخصات مواد:

GG25

تعداد:

۳ عدد

شرکت سازنده:

کیهان پارس سناباد

امور / اداره:

مکانیک / توربین

به این نوشته امتیاز بدهید!

rahmani

  • ×