برچسب زده شده با: لانگشتروم

تعویض سکتور پلیت های بخش سرد در ایرهیترهای شماره ۱ و ۲ و سرویس مجموعه ی اهرم بندی لانگشتروم ها با تلاش کارکنان اداره بویلر در تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس

اسفند ۴, ۱۴۰۱226

با توجه به برنامه زمانبندي شده و با تلاش كاركنان اداره بويلر امور تعميرات مكانيك در تعميرات اساسي واحد 3، سكتور پليت هاي بخش سرد در ايرهيترهاي شماره 1 و 2 تعويض و همچنين مجموعه ي اهرم بندي سكتور پليت هاي لانگشتروم، سرويس گرديد.

×