برچسب زده شده با: رونمايي

رونمایی از زیر سایت (قطعات ساخت داخل) در سایت نیروگاه طوس

فروردین ۱۷, ۱۴۰۲84

خودكفائي و ارتقاي توان داخلي و حمايت و پشتيباني از تمامي ظرفيتهاي موجود در تجهيز و تأمين قطعات مورد نياز و مهم امورهاي تعميراتي و بكارگيري آن در بخش هاي مختلف، مهم ترين عامل براي استفاده قطعات حساس مورد مصرف در شرايط تحريم به شمار مي آيد.

×