برچسب زده شده با: تعويض

تعویض سکتور پلیت های بخش سرد در ایرهیترهای شماره ۱ و ۲ و سرویس مجموعه ی اهرم بندی لانگشتروم ها با تلاش کارکنان اداره بویلر در تعمیرات اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس

اسفند ۴, ۱۴۰۱193

با توجه به برنامه زمانبندي شده و با تلاش كاركنان اداره بويلر امور تعميرات مكانيك در تعميرات اساسي واحد 3، سكتور پليت هاي بخش سرد در ايرهيترهاي شماره 1 و 2 تعويض و همچنين مجموعه ي اهرم بندي سكتور پليت هاي لانگشتروم، سرويس گرديد.

تعویض لوله های سوپر هیتر ۲ و ۳، لوله های رهیت ۲ و تعدادی از لوله های ساپورتینگ بویلر واحد ۳ نیروگاه طوس توسط امور مکانیک در تعمیرات اساسی

بهمن ۱۹, ۱۴۰۱176

با توجه به انجام تعميرات اساسي واحد 3 و با بررسي هاي فني و تخصصي توسط كارشناسان امور تعميرات مكانيك، لوله هاي سوپر هيتر 2 و 3، لوله هاي رهيت 2 و بخشي از ساپورتينگ بويلر تعويض و اين عمليات با همكاري پيمانكار و تلاش امور تعميرات مكانيك با موفقيت به پايان رسيد.

تعویض سیستم کنترل تحریک ژنراتور برای اولین بار در نیروگاه طوس

بهمن ۶, ۱۴۰۱202

با توجه به قديمي بودن سيستم كنترل تحريك ژنراتورها، پس از تهيه و تنظيم مشخصات فني دقيق سيستم جديد توسط امور تعميرات الكتريك، سيستم كنترل تحريك ژنراتور براي اولين بار در نيروگاه طوس تعويض گرديد.

×