برچسب زده شده با: تعميرات اساسي

اسید شویی در تعمیرات اساسی واحد ۴ نیروگاه طوس با موفقیت انجام شد.

خرداد ۲۷, ۱۴۰۲216

با بررسي ها و آزمايشات انجام شده مشخص گرديد، لوله هاي واتروال، سوپر هيتر و ساپورتينگ هاي واحد4 نيروگاه، در تعميرات اساسي نياز به اسيد شويي دارند و باتوجه به اينكه تاكنون، اسيد شويي تمامي لوله هاي يك واحد در نيروگاه، بصورت يكباره انجام نشده است، با طراحي يك دستورالعمل و نقشه جديد و با مشاركت امورهاي شيمي، بهره برداري، مكانيك، الكتريك و دفتر مهندسي شركت، اين مهم صورت پذيرفت.

×