» اخبار » انجام فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تعمیرات اساسی واحد ۳
اخبار - خبر

انجام فعالیتهای دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه طوس در تعمیرات اساسی واحد ۳

اسفند ۷, ۱۴۰۱ 9122

نظر به اهمیت کنترل پروژه و نظارت بر اجرای دقیق برنامه ریزی های انجام شده در تعمیرات اساسی واحد ۳ حین انجام اورهال، فعالیت های نظارتی در دفتر مهندسی و نظارت انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، مهندس غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت ضمن اعلام این مطلب گفت: فعالیت های مرتبط با تعمیرات اساسی واحد ۳ و وظایف محوله این دفتر با برگزاری جلسات و بررسی و بروز رسانی برنامه تعمیرات واحد یک از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ آغاز گردید.
مهندس غفوری نژاد از نظارت کلی بر پیشرفت گروه های کاری به عنوان فعالیت مهم نام برده و افزود: در این دوره از تعمیرات تهیه و تدوین برنامه زمان بندی تعمیرات اساسی به کمک نرم افزار msp، آماده سازی تست شیت ها، صدور پرمیتهای اورهال بررسی ضمائم، مستندات و تست شیتهای تکمیل شده از جمله فعالیت هایی بود که در این بخش انجام شد.
ایشان در ادامه گفت: کنترل پروژه و تهیه گزارش هفتگی، درصد پیشرفت فعالیتها، برگزاری جلسات منظم هفتگی با پیمانکاران (جهت بررسی درصد پیشرفت فعالیتهای هر یک از گروه های پیمانکاری)، تشخیص گلوگاهها، اتخاذ تصمیم مناسب جهت پیشبرد فعالیت ها مطابق با برنامه زمان بندی، ارائه گزارش درصد پیشرفت هفتگی همراه با ذکر دلایل عقب ماندگی گروه ها در جلسه کمیته عالی بررسی فنی به مدیر عامل محترم و مدیران نیروگاه، تدوین و گردآوری فعالیتهای انجام شده همراه با کلیه مستندات و تست شیتهای هر یک از گروه های کاری و ارائه گزارش جامع به مدیر عامل محترم و شرکت مالک از سایر فعالیتهای این دفتر به شمار می آید.

به این نوشته امتیاز بدهید!

  • ×