مشخصات فنی

قسمت های اصلی نیروگاه حرارتی طوس :

  • بویلر
  • توربین
  • کندانسور(هوایی)
  • ژنراتور و تحریک
  • تاسیسات کمکی (حرارت مرکزی ، بویلر کمکی ، دیزل اضطراری ، سیستم آتش نشانی ، سیستم تهویه و گرمایش)
  • شیمی (هیدروژن سازی ، تصفیه بین راهی {CPP} ، سیستم آب آشامیدنی ، سیستم تصفیه آب ، آزمایشگاه سوخت و روغن)

سیستم سوخت نیروگاه طوس :

در نیروگاه های حرارتی از منابع انرژی فسیلی از قبیل نفت گاز (گازوئیل) ، گاز طبیعی و نفت کوره (مازوت) بعنوان سوخت و جهت تبدیل به انرژی حرارتی استفاده می شوند و سپس این انرژی به انرژی مکانیکی و در مرحله بعدی به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد.

 سوخت اصلی در نیروگاه طوس ، سوخت گاز طبیعی می باشد و از سوخت مازوت و گازوئیل نیز استفاده می شود.

06.jpg
07.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg