آدرس شرکت
آدرس : مشهد – کیلومتر ۱۲ جاده قوچان
کد پستی : ۹۱۸۵۱۷۳۶۵۴
تلفن : ۳۵۴۲۱۸۰۰ - ۰۵۱
فکس : ۳۵۴۲۱۸۱۸ - ۰۵۱
www.tpgm.ir
info@tpgm.ir
ساعات کار : روزکار ۷ الی ۱۶ - شیفت عصر کار ۱۶ الی ۲۲:۳۰ - شبکار ۲۲:۳۰ الی ۷