برچسب زده شده با: پايان

پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی واحد سه نیروگاه طوس

بهمن ۶, ۱۴۰۱196

مطابق برنامه ریزی های انجام شده، واحد سه نیروگاه پس از پایان تعمیرات اساسی مقطع ۲۵۰۰۰۰ ساعت در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۰۱:۳۱ به شبکه سراسری متصل گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، مهندس افخمی مصطفوی، مدیر عامل نیروگاه در تشریح فعالیتهای تعمیرات اساسی واحد سه نیروگاه گفت: واحد سه که در مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ از مدار تولید خارج شده بود پس از ۹۹ روز تلاش مداوم و شبانه روزی، بهره برداری خود […]

×