برچسب زده شده با: واحد يك

اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد یک نیروگاه طوس

فروردین ۲۰, ۱۴۰۳600

واحد یک نیروگاه طوس پس از اتمام تعمیرات میان دوره ای در مورخه ۱۴۰۳/۱/۱، مجددا به شبکه سراسری تولید پیوست. با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان زحمتکش نیروگاه، واحد یک که در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در ساعت ۵:۱۵ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل گردید. مهندس غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت با […]

×