برچسب زده شده با: هم انديشي

برگزاری جلسه هم اندیشی کانون بازنشستگان شرکت با مدیر عامل محترم

مرداد ۱۴, ۱۴۰۲77

با توجه به نقش و جايگاه پيشكسوتان و بازنشستگان و با هماهنگي هاي بعمل آمده جلسه هم انديشي و بررسي نقطه نظرات با حضور اعضاي كانون بازنشستگان در محل اتاق جلسات ساختمان مديريت و با حضور مديريت محترم عامل برگزار گرديد.

×