برچسب زده شده با: همكاران

برگزاری مراسم آغاز سال جدید ۱۴۰۲ با حضور جمعی از همکاران در محل اتاق فرمان نیروگاه طوس

فروردین ۱۹, ۱۴۰۲40

همزمان با آغاز سال جديد، طبق سنوات گذشته مراسم آغاز سال نو با حضور همكاران محترم شيفت كه قادر به همراهي خانواده هايشان نمي باشند در محل اتاق فرمان نيروگاه برگزار گرديد.

×