برچسب زده شده با: معارفه

برگزاری مراسم معارفه آقای دکتر نجار به عنوان سرپرست جدید امور بهره برداری نیروگاه طوس

اسفند ۱۱, ۱۴۰۱84

با حضور جناب آقاي مهندس افخمي مصطفوي، مديرعامل محترم نيروگاه طوس و آقايان مهندس شاه عالمي و دكتر نجار و همچنين مهندسين شيفت امور بهره برداري، نشست معارفه آقاي دكتر نجار به عنوان سرپرست جديد امور بهره برداري در محل سالن جلسات برگزار گرديد و از خدمات و زحمات آقاي مهندس شاه عالمي تقدير به عمل آمد.

بازدید ریاست هیئت مدیره و سرپرست هلدینگ انرژی شستا از نیروگاه طوس و برگزاری مراسم معارفه سرپرست شرکت افق تامین انرژی طوس

بهمن ۶, ۱۴۰۱172

با حضور دكتر ونكي فراهاني، رياست هيئت مديره هلدينگ انرژي شستا و مهندس احمدي مهر، سرپرست هلدينگ انرژي شستا، مهندس افخمي مصطفوي، مديرعامل شركت مديريت توليد برق طوس و جمعي از مديران نيروگاه، آقاي دكتر صالحي به عنوان سرپرست شركت افق تامين انرژي طوس معرفي گرديد.

×