برچسب زده شده با: شستا

بازدید ریاست هیئت مدیره و سرپرست هلدینگ انرژی شستا از نیروگاه طوس و برگزاری مراسم معارفه سرپرست شرکت افق تامین انرژی طوس

بهمن ۶, ۱۴۰۱172

با حضور دكتر ونكي فراهاني، رياست هيئت مديره هلدينگ انرژي شستا و مهندس احمدي مهر، سرپرست هلدينگ انرژي شستا، مهندس افخمي مصطفوي، مديرعامل شركت مديريت توليد برق طوس و جمعي از مديران نيروگاه، آقاي دكتر صالحي به عنوان سرپرست شركت افق تامين انرژي طوس معرفي گرديد.

×