برچسب زده شده با: دوره

آغاز دوره های کارآموزی تابستان سال جاری در نیروگاه طوس

مرداد ۱۸, ۱۴۰۲119

در راستاي توسعه ارتباط و تقويت تعامل نيروگاه طوس با دانشگاه هاي كشور به ويژه دانشگاه هاي فعال و براي آشنايي و كسب تجربه بيشتر دانشجويان در رشته هاي فني، دوره كارآموزي در تابستان سال جاري آغاز گرديد.

×