برچسب زده شده با: دوره آموزشي

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری ها، با هدف ارتقاء بهداشت عمومی

اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲63

براي آگاهي و آشنايي هر چه بيشتر با بيماري هاي شايع در مردان و راه هاي جلوگيري و كاهش مخاطرات؛ دوره آشنايي با بيماري هاي مردان، توسط آقاي دكتر خوشي، در سالن اجتماعات شركت برگزار گرديد.

×