برچسب زده شده با: دكتر نجار

برگزاری مراسم معارفه آقای دکتر نجار به عنوان سرپرست جدید امور بهره برداری نیروگاه طوس

اسفند ۱۱, ۱۴۰۱82

با حضور جناب آقاي مهندس افخمي مصطفوي، مديرعامل محترم نيروگاه طوس و آقايان مهندس شاه عالمي و دكتر نجار و همچنين مهندسين شيفت امور بهره برداري، نشست معارفه آقاي دكتر نجار به عنوان سرپرست جديد امور بهره برداري در محل سالن جلسات برگزار گرديد و از خدمات و زحمات آقاي مهندس شاه عالمي تقدير به عمل آمد.

×