برچسب زده شده با: خراسان رضوي

بازدید سرزده استاندار محترم خراسان رضوی به همراه مدیران انرژی استان از نیروگاه طوس

دی ۲۶, ۱۴۰۱135

جناب آقاي يعقوب علي نظري استاندار محترم خراسان رضوي به اتفاق مديران انرژي استان به صورت سرزده، ضمن حضور در نيروگاه و بازديد از قسمتهاي مختلف اين شركت در جريان روند توليد برق قرار گرفت.

×