برچسب زده شده با: حوزه هاي ده گانه هرم تعالي

برگزاری نشست آشنایی با مدل تعالی در مدیریت دارایی های فیزیکی و حوزه های ده گانه هرم تعالی(uptime)

مرداد ۱۹, ۱۴۰۲191

با حضور آقاي مهندس زارع ، مديريت محترم عامل و بعضي از مديران امور نشست آشنايي با مدل تعالي در مديريت دارايي هاي فيزيكي و حوزه هاي ده گانه هرم تعالي(uptime) با تشريح لزوم ارزيابي آن ها در سازمان برگزار شد.

×