برچسب زده شده با: جلسه

جلسه آشنایی و بررسی مسائل راهبردی بسیج با حضور مدیریت محترم عامل و مسئولین بسیج ادارات

مرداد ۲۲, ۱۴۰۲199

با انتصاب  آقاي مهندس مرجان زاده به عنوان مديرعامل شركت جلسه آشنايي و بررسي مسائل راهبردي بسيج با حضور ايشان،  آقاي دكتر زارعي، مسئول محترم بسيج ادارات و كارمندان سپاه امام رضا(ع) و  آقاي مهندس حسيني فرمانده حوزه بسيج ادارات حوزه شهيد عباسپور و اعضاي شوراي پايگاه بسيج شهيد نبوي در محل سالن جلسات مديريت برگزار گرديد.

برگزاری جلسه هم اندیشی کانون بازنشستگان شرکت با مدیر عامل محترم

مرداد ۱۴, ۱۴۰۲114

با توجه به نقش و جايگاه پيشكسوتان و بازنشستگان و با هماهنگي هاي بعمل آمده جلسه هم انديشي و بررسي نقطه نظرات با حضور اعضاي كانون بازنشستگان در محل اتاق جلسات ساختمان مديريت و با حضور مديريت محترم عامل برگزار گرديد.

×