برچسب زده شده با: بويلر واحد 3

تعویض لوله های سوپر هیتر ۲ و ۳، لوله های رهیت ۲ و تعدادی از لوله های ساپورتینگ بویلر واحد ۳ نیروگاه طوس توسط امور مکانیک در تعمیرات اساسی

بهمن ۱۹, ۱۴۰۱108

با توجه به انجام تعميرات اساسي واحد 3 و با بررسي هاي فني و تخصصي توسط كارشناسان امور تعميرات مكانيك، لوله هاي سوپر هيتر 2 و 3، لوله هاي رهيت 2 و بخشي از ساپورتينگ بويلر تعويض و اين عمليات با همكاري پيمانكار و تلاش امور تعميرات مكانيك با موفقيت به پايان رسيد.

×