برچسب زده شده با: اولين

تعویض سیستم کنترل تحریک ژنراتور برای اولین بار در نیروگاه طوس

بهمن ۶, ۱۴۰۱234

با توجه به قديمي بودن سيستم كنترل تحريك ژنراتورها، پس از تهيه و تنظيم مشخصات فني دقيق سيستم جديد توسط امور تعميرات الكتريك، سيستم كنترل تحريك ژنراتور براي اولين بار در نيروگاه طوس تعويض گرديد.

×