برچسب زده شده با: اتمام تعميرات

اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد یک نیروگاه طوس

فروردین ۲۰, ۱۴۰۳141

واحد یک نیروگاه طوس پس از اتمام تعمیرات میان دوره ای در مورخه ۱۴۰۳/۱/۱، مجددا به شبکه سراسری تولید پیوست. با تلاش بی وقفه و شبانه روزی متخصصان و کارکنان زحمتکش نیروگاه، واحد یک که در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در ساعت ۵:۱۵ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱ وارد مدار تولید شده و با شبکه برق سراسری پارالل گردید. مهندس غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت با […]

اتمام تعمیرات میان دوره ای واحد چهار نیروگاه طوس

فروردین ۵, ۱۴۰۳154

واحد چهار نیروگاه پس از اتمام تعمیرات میان دوره ای در ساعت ۱۵:۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ مجدداً به شبکه سراسری تولید پیوست. مهندس غفوری نژاد مدیر دفتر مهندسی و نظارت نیروگاه با اعلام این خبر گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و آماده سازی واحدهای نیروگاه برای تولید حداکثری، واحد چهار که در مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۳ از مدار خارج گردیده بود، پس از انجام تعمیرات میان دوره ای در تاریـخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ وارد مدار تولید شده و با شبکه […]

×