جمعه , ۲۹ تیر , ۱۳۹۷

انجام عملیات انبارگردانی نیروگاه طوس با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط دفتر فناوری اطلاعات

انجام عملیات انبارگردانی نیروگاه طوس با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط دفتر فناوری اطلاعات

با توجه به پایان سال مالی و به منظور بررسی موجودی های انبار نیروگاه طوس،در پایان سال ۹۶ عملیان انبار گردانی این شرکت با نرم افزار طراحی شده توسط ذفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و بدون استفاده از کاغذ انجام گردید.
ادامه