پنج شنبه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۷

  • کانال خبری روابط عمومی نیروگاه طوس
تقدیر و تشکر ازخدمات و زحمات آقای دکتر خوشی توسط مدیرعامل محترم نیروگاه طوس در روز بزرگداشت ابوعلی سینا ، روز پزشک

تقدیر و تشکر ازخدمات و زحمات آقای دکتر خوشی توسط مدیرعامل محترم نیروگاه طوس در روز بزرگداشت ابوعلی سینا ، روز پزشک

همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک با حضور مدیرعامل محترم در محل واحد بهداری نیروگاه طوس، از خدمات و زحمات جناب آقای دکتر خوشی تقدیر به عمل آمد.
ادامه
برگزاری جلسه معارفه آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار نیروگاه طوس

برگزاری جلسه معارفه آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار نیروگاه طوس

با حضور آقای مهندس افخمی مصطفوی ،مدیرعامل محترم نیروگاه طوس، جلسه معارفه آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیردفتر برنامه ریزی و آمار برگزار گردید.
ادامه
برگزاری جلسه معرفی آقای مهندس کریمی بعنوان سرپرست امور بهره برداری و همچنین معرفی آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار

برگزاری جلسه معرفی آقای مهندس کریمی بعنوان سرپرست امور بهره برداری و همچنین معرفی آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار

در نشست شورای عالی راهبردی مدیران ، آقای مهندس کریمی بعنوان سرپرست امور بهره برداری و آقای مهندس یعقوبی بعنوان مدیر دفتر برنامه ریزی و آمار معرفی شدند.
ادامه