سه شنبه , ۱ خرداد , ۱۳۹۷

توزیع تعداد ۱۱۰ عدد سطل ویژه کاغذ های باطله در نیروگاه طوس با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد جهت جمع آوری و بازیافت کاغذ های باطله

توزیع تعداد ۱۱۰ عدد سطل ویژه کاغذ های باطله در نیروگاه طوس با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد جهت جمع آوری و بازیافت کاغذ های باطله

باتوجه به اهمیت بازیافت کاغذهای باطله ، تعداد ۱۱۰ عدد سطل ویژه بازیافت کاغذ های باطله در نیروگاه طوس با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد جهت جمع آوری و بازیافت کاغذ های باطله ، توزیع گردید.
ادامه
عملکرد امور بهره برداری نیروگاه طوس در موقع خروج اضطراری اف دی فن شماره ۲ واحد ۳

عملکرد امور بهره برداری نیروگاه طوس در موقع خروج اضطراری اف دی فن شماره ۲ واحد ۳

پرسنل امور بهره برداری با آگاهی به موقع از نقص در اف دی فن شماره ۲ واحد ۳ نیروگاه طوس و با هماهنگی و همکاری امورهای تعمیراتی توانستند از خروج اضطراری واحد جلوگیری نمایند.
ادامه