شنبه , ۳۰ دی , ۱۳۹۶

کاهش مصرف آب خام غیر صنعتی در تابستان سال ۱۳۹۶

کاهش مصرف آب خام غیر صنعتی در تابستان سال ۱۳۹۶

با اقدامات و پیگیری های انجام شده از سوی امور شیمی نیروگاه طوس و همکاری امور مکانیک، در تابستان امسال به طور میانگین شاهد کاهش مصرف حدود ۳۸۰ متر مکعب آب خام غیر صنعتی در روز نسبت به تابستان سال گذشته بودیم که در مجموع منجر به صرفه جویی بیش از ۳۵۰۰۰ متر مکعب آب خام گردید.
ادامه
آغاز تعمیرات میاندوره ای واحدهای نیروگاه طوس

آغاز تعمیرات میاندوره ای واحدهای نیروگاه طوس

با پایان یافتن پیک تابستان، از ابتدای مهر ماه سال جاری، طبق جدول زمانبندی اعلام شده از سوی معاونت راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی،فعالیت های تعمیراتی نیروگاه طوس کلید خورد.
ادامه