شنبه , ۳۰ دی , ۱۳۹۶

انجام تعمیرات اساسی کمپرسور شماره یک هوای کنترل نیروگاه طوس

انجام تعمیرات اساسی کمپرسور شماره یک هوای کنترل نیروگاه طوس

با توجه به کارکرد کمپرسور شماره یک هوای کنترل و نیاز آن جهت انجام تعمیرات اساسی و با در نظر گرفتن مدت زمان کارکرد از اورهال قبلی و عواملی همچون میزان ارتعاشات، شرایط آببندی رینگ های هوا و همچنین مدت زمان زیر بار ، تعمیرات اساسی بر روی این تجهیز انجام گردید.
ادامه
برگزاری گلگشت خانوادگی همکاران نیروگاه طوس به روستای ییلاقی اخلمد به مناسبت دهه کرامت

برگزاری گلگشت خانوادگی همکاران نیروگاه طوس به روستای ییلاقی اخلمد به مناسبت دهه کرامت

با عنایت خداوند متعال و با هماهنگی های صورت گرفته ، تابستان امسال و به مناسبت قرار گرفتن در دهه کرامت، جهت استفاده همکاران محترم به اتفاق خانواده هایشان از طبیعت و هوای پاک و تجدید روحیه،اردوی یک روزه تفریحی و ورزشی در منطقه اخلمد برگزار گردید.
ادامه
برگزاری دوره های بازآموزی سیستمهای مهم الکتریکی نیروگاه طوس

برگزاری دوره های بازآموزی سیستمهای مهم الکتریکی نیروگاه طوس

با توجه به ضرورت آموزش و بازآموزی مستمر پرسنل امور تعمیرات الکتریک و حفظ آمادگی برای اقدامات مناسب در زمان بروز خطاهای سیستم، دوره های منظم بازآموزی سیستم های مهم الکتریکی نیروگاه شامل سیستم تحریک، سنکرون، حفاظت و چنج اور برگزار گردید.
ادامه