جمعه , ۲۶ مرداد , ۱۳۹۷

تعویض لوله های ری هیت دو بویلر واحد یک نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی

تعویض لوله های ری هیت دو بویلر واحد یک نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی

با توجه به ساعت کارکرد واحد های نیروگاه طوس و همچنین تغییر سوخت مصرفی نیروگاه در سالهای اخیر و کاهش ضخامت لوله های ری هیت بویلر واحد یک ، این لوله ها در تعمیرات نیمه اساسی تعویض گردید.
ادامه
اجرای پروژه چاه عمیق شماره چهار نیروگاه طوس همزمان با تعمیرات نیمه اساسی واحد یک

اجرای پروژه چاه عمیق شماره چهار نیروگاه طوس همزمان با تعمیرات نیمه اساسی واحد یک

پروژه چاه عمیق شماره چهار نیروگاه طوس همزمان با تعمیرات نیمه اساسی واحد یک با توجه به کاهش شدید سطح آب چاههای نیروگاه در سال ۱۳۹۶ اجرا گردید.
ادامه
تعویض لوله های آبزن ری هیت واحد یک نیروگاه طوس در سال حمایت از کالای ایرانی توسط سازندگان داخلی

تعویض لوله های آبزن ری هیت واحد یک نیروگاه طوس در سال حمایت از کالای ایرانی توسط سازندگان داخلی

با توجه به نامگذاری سال ۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی مقرر شد در زمان تعمیرات نیمه اساسی واحد یک ، دو دستگاه آبزن خط لوله ری هیت بویلر تعویض گردد . این قطعات با همکاری سازندگان داخلی ساخته و تعویض گردید.
ادامه