جمعه , ۲۶ مرداد , ۱۳۹۷

برگزاری گلگشت در منطقه ییلاقی اخلمد با حضور مدیر عامل محترم نیروگاه طوس و مدیران امور و دفاتر

برگزاری گلگشت در منطقه ییلاقی اخلمد با حضور مدیر عامل محترم نیروگاه طوس و مدیران امور و دفاتر

گلگشتی با حضور مدیر عامل محترم نیروگاه طوس و مدیران امور و دفاتر در منطقه ییلاقی اخلمد برگزار گردید.
ادامه