چهارشنبه , ۲۷ دی , ۱۳۹۶

تغییر طرح جهت کاهش ارتعاشات اف دی فن های بویلرهای کمکی

تغییر طرح جهت کاهش ارتعاشات اف دی فن های بویلرهای کمکی

با بررسی های صورت گرفته، علت ارتعاشات بالا در تعدادی از اف دی فن های بویلرهای کمکی نیروگاه پدیده تشدید در تکیه گاه موتور تشخیص داده شد که با تغییر طرح و تقویت نشیمنگاه به وسیله پایه های کمکی موقت کاهش ارتعاشات در هر سه جهت تا حدود ۵۰ درصد مشاهده شد.
ادامه