شنبه , ۳۱ شهریور , ۱۳۹۷

تعویض بنر تابلو های ورودی نیروگاه طوس توسط واحد روابط عمومی با همکاری امور تعمیرات مکانیک

تعویض بنر تابلو های ورودی نیروگاه طوس توسط واحد روابط عمومی با همکاری امور تعمیرات مکانیک

با توجه به فرسوده شدن بنر تابلوهای ورودی نیروگاه، این بنر توسط واحد روابط عمومی با همکاری امور تعمیرات مکانیک ، تعویض گردید.
ادامه