جمعه , ۲۹ تیر , ۱۳۹۷

برگزاری گلگشت در منطقه ییلاقی اخلمد با حضور مدیر عامل محترم نیروگاه طوس و مدیران امور و دفاتر

برگزاری گلگشت در منطقه ییلاقی اخلمد با حضور مدیر عامل محترم نیروگاه طوس و مدیران امور و دفاتر

گلگشتی با حضور مدیر عامل محترم نیروگاه طوس و مدیران امور و دفاتر در منطقه ییلاقی اخلمد برگزار گردید.
ادامه
تعویض لوله های ری هیت دو بویلر واحد یک نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی

تعویض لوله های ری هیت دو بویلر واحد یک نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی

با توجه به ساعت کارکرد واحد های نیروگاه طوس و همچنین تغییر سوخت مصرفی نیروگاه در سالهای اخیر و کاهش ضخامت لوله های ری هیت بویلر واحد یک ، این لوله ها در تعمیرات نیمه اساسی تعویض گردید.
ادامه