سالماه
1397مهر
1397شهریور
1397مرداد
1397تیر
1397خرداد
1397اردیبهشت
1397فروردین
1396اسفند
1396بهمن
1396دی
1396آذر
1396آبان
1396مهر
1396شهریور
1396مرداد
1396تیر
1396خرداد
1396اردیبهشت
1396فروردین

سالماه - شماره نشریه
1397خرداد - 33
1396اسفند - 32
1396آذر - 31
1396مهر - 30
1396تیر - 29

فعالیتهای آزمایشگاه سوخت و روغن امور شیمی در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳

فعالیتهای آزمایشگاه سوخت و روغن امور شیمی در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳

در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ ، آزمایشگاه سوخت و روغن، وظیفه بررسی و کنترل کیفیت روغن های نو مصرفی یا در حال استفاده در تجهیزات را بر عهده دارد.
ادامه
آشنایی با فعالیت های  پرسنل هیدروژن سازی  امور شیمی در نیروگاه طوس

آشنایی با فعالیت های پرسنل هیدروژن سازی امور شیمی در نیروگاه طوس

هیدروژن یکی از گازهایی است که در فرایندهای صنعتی استفاده فراوانی دارد. علت آن را می توان خواص منحصر به فرد این گاز همچون جرم مولکولی پایین، دانسیته بسیار کم و ظرفیت گرمایی بالا نسبت به هوا (حدود ۱۴ برابر) دانست. خواص ذکر شده موجب گردیده است تا در نیروگاه ها از جمله نیروگاه حرارتی طوس از این گاز به منظور...
ادامه
فعالیت ها و اقدامات نقاشی صنعتی امور شیمی در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس

فعالیت ها و اقدامات نقاشی صنعتی امور شیمی در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه طوس

در بخش نقاشی صنعتی امور شیمی ، به منظور ایجاد پوشش مناسب برای جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی تجهیزات و همچنین برای شناسایی آسانتر خطوط لوله، فعالیت های مختلفی تدوین شده است.
ادامه