مناقصه و مزایده

•  با توجه به احتمال اصلاح اسناد، (مناقصه گران – مزایده گران) میبایست همواره پیش از ارسال پاکات، آخرین ویرایش اسناد – فراخوان را از سایت دریافت و مبنای ارسال پاکات قرار دهند.

•  برای دریافت اسناد مناقصه نیاز به خرید اسناد و واریز وجه می باشد. (مراجعه به فایل فراخوان)

•  مناقصه گرانی که قبلا اسناد مناقصات تجدید شده را خریداری کرده اند، یک ایمیل یادآوری ارسال نموده تا اسناد به روز ارسال شود. m.jahangir.tpgm@gmail.com

شماره مناقصه: TPGM-402005
واگذاری حجمی خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
** تمدید شد - نوبت دوم **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
بازگشایی پاکات الف و ب: در اسرع وقت
بازگشایی پاکات مالی: حداکثر سه روز پس از بازگشایی پاکات الف و ب
شماره مناقصه: TPGM-402004-R1
انجام خدمات نگهداری، حفظ و بهبود فضای سبز (بصورت حجمی)
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
** تجدید شده **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
بازگشایی پاکات الف و ب: در اسرع وقت
بازگشایی پاکات مالی: در اسرع وقت
شماره مناقصه: TPGM-402003
خرید غذای پرسنل شرکت مدیریت تولید برق طوس
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
بازگشایی پاکات الف و ب: در اسرع وقت
بازگشایی پاکات مالی: در اسرع وقت
شماره مناقصه: TPGM-402002
خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه (بصورت حجمی)
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ تا ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
** تمدید شد **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
بازگشایی پاکات الف و ب: در اسرع وقت
بازگشایی پاکات مالی: حداکثر سه روز پس از تاریخ فوق
شماره مناقصه: TPGM-402001
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
** تمدید شد **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
مبلغ ضمانت نامه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهلت ارسال پاکت: تا پایان وقت اداری روز یک شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
بازگشایی پاکات الف و ب: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکات
بازگشایی پاکات مالی: حداکثر یک هفته پس از بازگشایی پاکات الف و ب

شماره استعلام: ۴۰۲۰۰۱۱۵
انجام آزمایشات ادواری پرسنل نیروگاه
مهلت تحویل پیشنهاد های فنی و مالی : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
** تمدید شد **
* توضیحات *
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
شماره استعلام: ۴۰۲۰۰۰۲۶
قرارداد پشتیبان زیر ساخت شبکه و سرورها
مهلت تحویل پیشنهاد های فنی و مالی : تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
 
* توضیحات *
مدت اعتبار پیشنهاد مالی: ۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات: حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

در حال حاضر مزایده ای در جریان نمی باشد

مناقصه                    استعلام                    مزایده

در حال بروزرسانی …

مناقصات

شماره مناقصه: TPGM-402004
انجام خدمات نگهداری، حفظ و بهبود فضای سبز (بصورت حجمی)

شماره مناقصه: OTET-1401-01-R1
بیمه تمام خطر اموال و تجهیزات نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-1401-01
بیمه تمام خطر اموال و تجهیزات نیروگاه حرارتی طوس

شماره مناقصه: OTET-40122
تامین اسیدسیتریک مونوهیدرات
شماره مناقصه: OTET-40121
تأمین انبساط گیرهای برزنتی - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40120-R2
انجام تعمیرات اساسی واحد سه - سوخت بویلر- آبزن سوپرهیت (مقطع ۲۵۰ هزار ساعت)
شماره مناقصه: OTET-40119-R2
تامین آهن آلات و ورق فولادی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40119-R1
تامین آهن آلات و ورق فولادی - تجدید شده

شماره مناقصه: OTET-40119
تامین آهن آلات و ورق فولادی
شماره مناقصه: OTET-40118
تامین یک عدد آنالایزر سیلیس متر
شماره مناقصه: TPGM-40117
تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT - تمدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40116
انجام خدمات نگهداری، حفظ و بهبود فضای سبز (بصورت حجمی) - تمدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40115
واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه طوس (بصورت حجمی) - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40114
تامین ورق استیل کورتن A - تمدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40113
خرید غذای گرم پرسنل - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40112-R3
ساخت پروانه فید پمپ - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40112-R2
ساخت پروانه فید پمپ - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40112-R1
ساخت پروانه فید پمپ - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40112
ساخت پروانه فید پمپ
شماره مناقصه: OTET-40111
ساخت و نصب استیم ایر هیتر ثانویه

شماره مناقصه: TPGM-40110
واگذاری حجمی خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40109-R3
تامین لوازم و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات (سرور، استوریج و سوئیچ) - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40109-R2
تامین لوازم و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات (سرور، استوریج و سوئیچ) - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40109-R1
تامین لوازم و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات (سرور، استوریج و سوئیچ) - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40109
تامین لوازم و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات (سرور، استوریج و سوئیچ)
شماره مناقصه: OTET-40108-R3
تامین کنترلر پنوماتیکی فشار - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40108-R2
تامین کنترلر پنوماتیکی فشار - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40108-R1
تامین کنترلر پنوماتیکی فشار - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40108
تامین کنترلر پنوماتیکی فشار
شماره مناقصه: OTET-40107-R1
تامین لوله های ساپورتینگ تیوپ نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40107
تامین لوله های ساپورتینگ تیوپ نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40106-R2
تامین سنسور اکسیژن محلول در آب - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40106-R1
تامین سنسور اکسیژن محلول در آب - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40106
تامین سنسور اکسیژن محلول در آب
شماره مناقصه: OTET-40105-R2
تامین ترانسمیتر فروستات سرعت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40105-R1
تامین ترانسمیتر فروستات سرعت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40105
تامین ترانسمیتر فروستات سرعت
شماره مناقصه: OTET-40104-R1
تامین ۲۰۰.۰۰۰ کیلوگرم سود مایع - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40104
تامین ۲۰۰.۰۰۰ کیلوگرم سود مایع
شماره مناقصه: OTET-40103-R1
تامین ۲۵۰۰۰۰ کیلو گرم اسیدسولفوریک - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40103
تامین ۲۵۰۰۰۰ کیلو گرم اسیدسولفوریک
شماره مناقصه: OTET-40102-R1
تامین توپی سیلندر و مینیمم فلو - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40102
تامین توپی سیلندر و مینیمم فلو
شماره مناقصه: OTET-40101-R3
تامین ترموستات والو سه راهی مسیر روغنکاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40101-R2
تامین ترموستات والو سه راهی مسیر روغنکاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40101-R1
تامین ترموستات والو سه راهی مسیر روغنکاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40101
تامین ترموستات والو سه راهی مسیر روغنکاری

شماره مناقصه: OTET-40092
فراخوان شناسایی پیمانکار خرید ۱۲ دستگاه بریکر ABB و متعلقات به همراه خدمات نصب، راه اندازی و آموزش
شماره مناقصه: TPGM-40040
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40040
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس - تمدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40040
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس

شماره مناقصه: OTET-40039-R1
ساخت پنج ست محور اسکرو پمپ مازوت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40039
ساخت پنج ست محور اسکرو پمپ مازوت
شماره مناقصه: OTET-40038-R5
تامین دو ست محور اسکرو پمپ مازوت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40038-R4
تامین دو ست محور اسکرو پمپ مازوت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40038-R3
تامین دو ست محور اسکرو پمپ مازوت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40038-R2
تامین دو ست محور اسکرو پمپ مازوت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40038-R1
تامین دو ست محور اسکرو پمپ مازوت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40038
تامین دو ست محور اسکرو پمپ مازوت
شماره مناقصه: OTET-40037-R1
خرید۲۰۹۰۰لیتر روغنSHELL TEGULA V32 - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40037-R1
تامین ۱۰ عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40037
خرید۲۰۹۰۰لیتر روغنSHELL TEGULA V32
شماره مناقصه: TPGM-40035
خدمات تکمیلی تعمیرات اساسی واحد یک (مقطع ۲۵۰ هزار ساعت)
شماره مناقصه: OTET-40034
خرید ۷۳۰۰ کیلوگرم هیدرازین هیدرات ۵۵% - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40034
خرید ۷۳۰۰ کیلوگرم هیدرازین هیدرات ۵۵% - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40034
خرید ۷۳۰۰ کیلوگرم هیدرازین هیدرات ۵۵%
شماره مناقصه: OTET-40033-R1
تامین ۲۰ عدد اگنایتور (جرقه زن) برنر واحدهای نیروگاه طوس - برند Hegwein - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40033
تامین ۲۰ عدد اگنایتور (جرقه زن) برنر واحدهای نیروگاه طوس - برند Hegwein
شماره مناقصه: OTET-40032-R2
تامین ۱۰ عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40032-R2
تامین ۱۰ عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40032-R1
تامین ۱۰ عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40032
تامین ۱۰ عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری
شماره مناقصه: OTET-40031-R2
خرید اقلام مربوط به تستر گاورنر و تستر کنتور سوخت - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40031-R2
خرید اقلام مربوط به تستر گاورنر و تستر کنتور سوخت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40031-R1
خرید اقلام مربوط به تستر گاورنر و تستر کنتور سوخت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40031
خرید اقلام مربوط به تستر گاورنر و تستر کنتور سوخت

شماره مناقصه: TPGM-40030
ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﻳﻚ و ﺳﻪ (ﻣﻘﻄﻊ ۲۵۰ ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻳﺮﻫﻴﺘﺮﻫﺎی ﺑﻮﻳﻠﺮ (ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ) و دﻛﻨﺘﻴﻚ (ﻛﻨﺘﺮل)
شماره مناقصه: TPGM-40029
خدمات تکمیلی تعمیرات اساسی واحدهای یک و سه (مقطع ۲۵۰ هزار ساعت) - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R4
تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R4
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R3
تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R2
تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R1
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی
شماره مناقصه: OTET-40028
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی
شماره مناقصه: OTET-40027-R2
خرید کاسه نمدهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40027-R1
خرید کاسه نمدهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40027
خرید کاسه نمدهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40026
مناقصه خرید ۵۰۰ متر مربع ورق H2 (متریال ۱,۰۴۲۵) - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40026
مناقصه خرید ۵۰۰ متر مربع ورق H2 (متریال ۱,۰۴۲۵)
شماره مناقصه: OTET-40025-R1
مناقصه بازسازی سیم پیچ استاتور الکتروموتور پمپ آب خنک کن - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40025
مناقصه بازسازی سیم پیچ استاتور الکتروموتور پمپ آب خنک کن
شماره مناقصه: TPGM-40024
مناقصه تعمیرات اساسی واحدهای یک و سه (مقطع ۲۵۰ هزار ساعت)

شماره مناقصه: OTET-40023
مناقصه خرید پشم سنگ - ( ابطال شده )
شماره مناقصه: OTET-40022-R2
ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFan و GRFan- برند Jumo - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40022-R1
ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFan و GRFan- برند Jumo - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40022
مناقصه ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFan و GRfan - برند Jumo - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40022
مناقصه ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFan و GRfan - برند Jumo
شماره مناقصه: OTET-40021-R1
تامین سنسور اکسیژن محلول در آب و ترانسمیتر فروستات سرعت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40021-R1
تامین سنسور اکسیژن محلول در آب و ترانسمیتر فروستات سرعت - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40021
مناقصه تامین سنسور اکسیژن محلول در آب و ترانسمیتر فروستات سرعت مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40020-R6
تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ- برند NELES فنلاند - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R6
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R5
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R4
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R3
تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ- برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R2
تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ- برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R1
تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ- برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند
شماره مناقصه: OTET-40019
مناقصه تامین بیرینگ های مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40019
مناقصه تامین بیرینگ های مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

شماره مناقصه: OTET-40018-R4
تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018-R4
مناقصه تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018-R3
تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018-R2
تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018-R1
مناقصه تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018
مناقصه تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40017-R2
مناقصه تامین ۷,۵ تن اکسید آلومینیوم - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40017-R1
مناقصه تامین ۷,۵ تن اکسید آلومینیوم - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40017
مناقصه تامین ۷,۵ تن اکسید آلومینیوم
شماره مناقصه: OTET-40016-R1
مناقصه تجدید شده تعویض کویل های سوپرهیتر ۲ و ۳ و ساپورتینگ واحد ۱ - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40016-R1
مناقصه تجدید شده تعویض کویل های سوپرهیتر ۲ و ۳ و ساپورتینگ واحد ۱ - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40016
تعویض کویل های سوپرهیتر ۲ و ۳ و ساپورتینگ واحد ۱
شماره مناقصه: OTET-40015-R1
مناقصه تجدید شده تامین یک عدد ایگنایتر (جرقه زن) برنر واحدها - برند HEGWEIN آلما - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40015-R1
مناقصه تجدید شده تامین یک عدد ایگنایتر (جرقه زن) برنر واحدها - برند HEGWEIN آلمان - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40015
تامین یک عدد ایگنایتر (جرقه زن) برنر واحدها- برند HEGWEIN آلمان
شماره مناقصه: OTET-40014-R2
خرید ده دست پنیون و کرانویل گیربکس برج های خشک نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40014-R1
خرید ده دست پنیون و کرانویل گیربکس برج های خشک نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40014
خرید ده دست پنیون و کرانویل گیربکس برج های خشک نیروگاه حرارتی طوس

شماره مناقصه: OTET-40013-R2
مناقصه تجدید شده بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40013-R1
مناقصه تجدید شده بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40013-R1
بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40013
بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی
شماره مناقصه: OTET-40012-R1
مناقصه تجدید شده خرید لوله و اتصالات مسیر درین داغ RT - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40012-R1
خرید لوله و اتصالات مسیر درین داغ RT - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40012
خرید لوله و اتصالات مسیر درین داغ RT
شماره مناقصه: OTET-40011-R1
مناقصه تجدید شده خدمات فنی و عمرانی تعویض لوله های درین های داغ نیروگاه حرارتی طوس - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40011-R1
خدمات فنی و عمرانی تعویض لوله های درین های داغ نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40011
خدمات فنی و عمرانی تعویض لوله های درین های داغ نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40010-R1
مناقصه تامین سیستم کنترل تحریک ژنراتور بهمراه خدمات نصب و راه اندازی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40010
تامین سیستم کنترل تحریک ژنراتور بهمراه خدمات نصب و راه اندازی
شماره مناقصه: OTET-40009-R2
مناقصه تجدید شده خرید یک عدد ترمومتر میله ای پوسته توربین فشار متوسط - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40009-R1
مناقصه خرید یک عدد ترمومتر میله ای پوسته توربین فشار متوسط - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40009
خرید یک عدد ترمومتر میله ای پوسته توربین فشار متوسط
شماره مناقصه: OTET-40008
تامین صفحات سکتور پلیت نیروگاه حرارتی طوس

شماره مناقصه: TPGM-40007
خرید ۱۳۰,۰۰۰ پرس غذای پرسنل نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TPGM-40006
واگذاری خدمات فضای سبز نیروگاه طوس (بصورت حجمی) - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40005
واگذاری خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک
شماره مناقصه: TPGM-40005
واگذاری خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40004
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-40003
تامین کپسول های شناور سطح سنج کرکره ای هیترهای فشار قوی ۴ و ۵
شماره مناقصه: OTET-40003-R1
مناقصه تامین کپسول های شناور سطح سنج کرکره ای هیترهای فشار قوی ۴ و ۵ - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40002
تامین ترمومترهای SIKA و شیشه های مربوطه
شماره مناقصه: OTET-40002-R1
مناقصه تامین ترمومترهای SIKA و شیشه های مربوطه - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40001
تامین شش عدد توپی و سیلندر مینیمم فلو فید پمپ
شماره مناقصه: OTET-40001-R1
مناقصه تامین شش عدد توپی و سیلندر مینیمم فلو فید پمپ - تجدید شده

شماره مناقصه: OTET-9918
بابیت ریزی یاتاقان های فن و پمپ نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9915
مناقصه تجدید شده خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9914
ساخت ۱۶ عدد استم کنترل ولو نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9914
ساخت ۱۶ عدد استم کنترل ولو نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده

شماره مناقصه: OTET-9912
تامین ولوهای پروانه ای CPP نیروگاه حرارتی طوس بهمراه قطعات یدکی مربوطه
شماره مناقصه: OTET-9912
تامین ولوهای پروانه ای CPP نیروگاه حرارتی طوس بهمراه قطعات یدکی مربوطه - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911
اسناد مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9911
مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911
تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911-R2
تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9910
تامین قطعات یدکی کمپرسور هوای کنترل برند & NEUMANN ESSER نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9910
مناقصه تامین قطعات یدکی کمپرسور هوای کنترل برند & NEUMANN ESSER نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9910-R4
تامین قطعات یدکی کمپرسور
شماره مناقصه: OTET-9909
تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی
شماره مناقصه: OTET-9909
مناقصه تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9908
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9907
خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9907
مناقصه خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9907-R4
خرید یک دستگاه عملیات حرارتی القایی نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9906
تامین ۹۴ تن ورق کورتن استیل A جهت بسکت های ایرهیتر بویلر نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9906
تامین ۹۴ تن ورق کورتن استیل A جهت بسکت های ایرهیتر بویلرنیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9904
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9903
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC
شماره مناقصه: OTET-9903
مناقصه ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC نیروگاه طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9903
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC نیروگاه طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9902
تامین قطعات یدکی اورجینال استاپ ولو و کنترل ولو توربین فشار قوی

شماره مناقصه: OTET-9901
تامین ۲۰ عدد شیر سلنوئید بهمراه ۱۰۰ ست کیت یدکی
شماره مناقصه: OTET-9827
ساخت قطعات یدکی استاپ ولو و کنترل ولو (سیل رینگ) نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9826
تامین لوله های فولادی گالوانیزه چاه عمیق نیروگاه حرارتی طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9825
تامین EXPANSION JOINTS (انبساط گیر برزنتی) جهت مصرف دو ساله نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-9824
تامین دو عدد ROAD BLOCKER (راه بند انتحاری) درب حراست نیروگاه حرارتی طوس (تامین بهمراه خدمات نصب)
شماره مناقصه: TPGM-9820
واگذاری خدمات مورد نیاز تأمین نیروی انسانی نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9819
خرید غذای پرسنل شرکت مدیریت تولید برق طوس
شماره مناقصه: OTET-9817
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC
شماره مناقصه: TPGM-9816
واگذاری حجمی خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک
شماره مناقصه: OTET-9815
الف) خرید لوله ها و متعلقات سوپر هیتر ۳ ب) انجام خدمات خمکاری لوله های فوق (امکان شرکت در هر دو بخش یا یک بخش)
شماره مناقصه: OTET-9814
خرید سه عدد انبساط گیر فلزی کانال بالانس داکت ثانویه هوای ایرهیتر
شماره مناقصه: OTET-9813
تجدید مناقصه خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9812
خرید یک دستگاه تست رله سه فاز
شماره مناقصه: OTET-9811
خرید لنت های جرثقیل سقفی نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TPGM-9808
تعمیرات نیمه اساسی واحد دو نیروگاه طوس (مقطع ۲۲۵ هزار ساعت)
شماره مناقصه: TEN-9804
خرید یک عدد دستگاه عملیات حرارتی القایی
شماره مناقصه: TEN-9802
خرید لوازم یدکی مورد نیاز کمپرسورهای چیلر یورک ۱۵۰ تن مدل JS63E‐P50 WP
شماره مناقصه: TEN-9801
واگذاری خدمات فضای سبز نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TEN-9720
خرید یک دستگاه استیم ایر هیتر
شماره مناقصه: TEN-9719
خدمات ساخت و نصب ۷۲ عدد درب بیرونی دلتاهای ای سی سی
شماره مناقصه: TEN-9718
خرید لوله و تجهیزات تصفیه خانه
شماره مناقصه: TEN-9717
خرید پکینگ ها و قطره گیرها و خدمات تعویض آن
شماره مناقصه: TEN-9715
خرید پره های ثابت و متحرک توربین

استعلام ها

شماره استعلام:
انجام خدمات تعمیرات سوت بلوئرهای بویلر در طول اورهال اساسی واحد یک - تمدید شده ۲
شماره استعلام:
انجام خدمات تعمیرات سوت بلوئرهای بویلر در طول اورهال اساسی واحد یک - تمدید شده
شماره استعلام:
انجام خدمات تعمیرات سوت بلوئرهای بویلر در طول اورهال اساسی واحد یک
شماره استعلام: TPGM-40100373S
قرارداد پشتیبان زیر ساخت شبکه و سرورها
شماره استعلام: TPGM-40000172S
استعلام خدمات پشتیبانی زیر ساخت شبکه و دیتا سنتر

شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۴۳
خرید پینیون و کرانویل
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۴۲
قیمت دنده محرک گیربکس
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۴۰
قیمت سود پرک جامد
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۳۹
قیمت آرموهیب۳۱
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۳۷
سیت والو کمپرسور
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۲۹
ورق استیل ۳۱۶

شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۱۹
قیمت اکسید الومینیوم
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۱۷
رینگ آببندی دسته پیستون رفت و برگشتی
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۱۵
ورق استیل نسوز ۳۱۰

شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۰۸
قیمت گریس از نوع سرامیکی - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۰۷
قیمت کولر گازی اسپلیت ۳۰۰۰۰ تک حالته سرمایشی
شماره استعلام: ۴۰۱۰۰۰۰۱
قیمت سود پرک جامد - تجدید شده

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۲۱
قیمت پرشر سوئیچ و پی دی سوئیچ - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۲۱
قیمت پرشر سوئیچ و پی دی سوئیچ - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۲۱
قیمت پرشر سوئیچ و پی دی سوئیچ
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۲۰
قیمت نشان دهنده و پتانسیومتر - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۲۰
قیمت نشان دهنده و پتانسیومتر - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۲۰
قیمت نشان دهنده و پتانسیومتر - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۲۰
قیمت نشان دهنده و پتانسیومتر
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۹
قیمت پوش باتون/سلکتور و سلکتور سوییچ - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۹
قیمت پوش باتون/ سلکتور و سلکتور سوئیچ - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۹
قیمت پوش باتون/ سلکتور و سلکتور سوئیچ - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۹
قیمت پوش باتون/ سلکتور و سلکتور سوئیچ
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۷
قیمت ترمومتر عقربه ای سوئیچ دار - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۷
قیمت ترمومتر عقربه ای سوئیچ دار - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۷
قیمت ترمومتر عقربه ای سوئیچ دار
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۴
قیمت بالاست الکترونیکی - تمدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۴
قیمت بالاست الکترونیکی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۱۲
قیمت کابل کنترلی نسوز

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۰۴
قیمت سیم لاکی - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۰۴
قیمت سیم لاکی - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۰۴
قیمت سیم لاکی - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۰۴
قیمت سیم لاکی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۰۲
قیمت اکسید الومینیوم
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۰۱
قیمت پینیون و کرانویل - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۱۰۱
قیمت پینیون و کرانویل
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۹۰
استعلام قیمت هیدرازین هیدرات ۵۵ درصد - تمدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۹۰
استعلام قیمت هیدرازین هیدرات ۵۵ درصد - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۹۰
استعلام قیمت هیدرازین هیدرات ۵۵ درصد

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۸۸
قیمت سرور - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۸۸
استعلام قیمت سرور
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۷۵
قیمت لامپ - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۷۵
قیمت انواع لامپ - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۷۵
قیمت انواع لامپ
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۷۳
استعلام قیمت لوله استیل
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۷۱
قیمت رگلاتور درجه حرارت بالا - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۷۱
قیمت رگولاتو
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۶۸
قیمت ترانسمیتر پنوماتیکی سیستم گلند استیم - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۶۸
قیمت ترانسمیتر پنوماتیکی سیستم گلند استیم
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۶۴
استعلام قیمت اورینگ - تجدید یک
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۶۴
استعلام قیمت اورینگ
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۶۰
استعلام قیمت راهبند برقی

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۴
استعلام ۹۷ عدد بوش محافظ محور - تمدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۴
استعلام ۹۷ عدد بوش محافظ محور
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۲
استعلام قیمت والو
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۰
استعلام قیمت دوربین مدار بسته - تجدید یک

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۰
استعلام قیمت دوربین مدار بسته
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۷
استعلام قیمت سطح سنج طبلکی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۶
استعلام سنسور اعلام حریق (نوع حرارتی) - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۶
استعلام سنسور حرارتی - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۶
استعلام سنسور حرارتی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۹
استعلام پوزیشنر کامل کنترل والو گاز
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۸
استعلام قیمت کنداکتومتر
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۶
استعلام قیمت ورق H2
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۵
استعلام قیمت رله حرارتی - تجدید دو
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۵
استعلام قیمت رله حرارتی - تجدید یک
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۵
استعلام قیمت رله حرارتی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۲
استعلام قیمت سیمان نسوز
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۱
استعلام الکترود - تجدید یک
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۱
استعلام الکترود

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصالات - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصاالت - تجدید دو
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصالات - تجدید ۱
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصالات
شماره استعلام (خدمات فنی): ۴۰۰۰۰۰۲۹
استعلام قیمت کاسه نمد
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۸
استعلام قیمت خرید ۱۶ عدد ورق کلینگریت گامبیت
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۷
استعلام قیمت گریس نسوز - تجدید چهار
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۷
استعلام قیمت گریس نسوز - تجدید ۳
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۷
استعلام قیمت گریس نسوز - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۷
استعلام قیمت گریس نسوز
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۶
استعلام قیمت گریس SKFLGMT3
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۹
استعلام قیمت پکینگ آرامید - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۹
استعلام قیمت پکینگ آرامید
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۸
استعلام ساخت ۱۶ عدد سیل روغن یاتاقان - تجدید یک
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۸
استعلام ساخت ۱۶ عدد سیل روغن یاتاقان
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۴
استعلام قیمت خرید ۱۱ عدد ورق کلینگریت گامبیت
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۳
استعلام قیمت بلبرینگ
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۱
استعلام قیمت استارت مهتابی

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۹
استعلام قیمت پوسته پمپ کندانس
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۹
استعلام قیمت پوسته پمپ کندانس - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۶
استعلام قیمت روغن بردبار۶۸۰
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۲
اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ۱۵۰ IG
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۹۷
استعلام قیمت دو عدد گاردان برج تر
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۹۷
استعلام قیمت دو عدد گاردان برج تر - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۹
استعلام قیمت شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۹
استعلام قیمت شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۹
استعلام قیمت شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی - تمدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۸
استعلام قیمت سوپاپ های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۸
استعلام قیمت سوپاپ های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۸
استعلام قیمت سوپاپ های کمپرسور هیدروژن سازی - تمدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۷
استعلام قیمت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۷
استعلام قیمت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۷
استعلام قیمت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی - تمدید شده ۲

شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۰
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۰
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۰
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز - تجدید شده ۳
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۷۴
استعلام قیمت دیسک ولو دیافراگمی DN100
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۷۴
استعلام قیمت دیسک ولو دیافراگمی DN100 - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۶۰
استعلام قیمت ترپ ونتوری
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۶۰
استعلام قیمت ترپ ونتوری - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۳۹
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۳۹
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۳۹
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار - تجدید شده ۳
شماره استعلام : OTET-9900037
استعلام خرید ورق استیل ۳۱۶- ورق فولاد st37
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۲۱
استعلام قیمت ۲ عدد کنترلر مدل ۴۳۰ سامسون
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۲۱
استعلام قیمت ۲ عدد کنترلر مدل ۴۳۰ سامسون - تجدید شده ۲
شماره استعلام (خدمات فنی): ۹۹۰۰۰۱۸
اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﺑﺮ ﻻﯾﻨﯿﻨﮓ
شماره استعلام (خدمات فنی): ۹۹۰۰۰۱۸
استعلام قیمت خدمات رابر الینینگ - تجدید شده ۲
شماره استعلام (خدمات فنی): ۹۹۰۰۰۱۸
استعلام قیمت خدمات رابر الینینگ - تجدید شده ۳
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۱۸
استعلام قیمت یک دستگاه الکتروموتور محرک کنترل ولو
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۱۸
استعالم قیمت یک دستگاه الکتروموتور محرک کنترل ولو - تجدید شده ۲
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۰۶
استعلام قیمت خرید بلبرینگ

مزایده ها

شماره مزایده:۴۰۱۰۱-R1
فروش حدود ۱۰۰ تن پسماند کوره های نیروگاه حرارتی طوس
شماره مزایده: ۴۰۰۱
فروش حدود ۱۰۰ تن پسماند کوره های نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده ۲
شماره مزایده: ۴۰۰۱
فروش حدود ۱۰۰ تن پسماند کوره های نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده ۱
شماره مزایده: ۴۰۰۱
فروش حدود ۱۰۰ تن پسماند کوره های نیروگاه حرارتی طوس
شماره مزایده: TEN-9805
فروش اقلام مازاد تجهیزات تصفیه خانه بیولوژیک