مناقصه و مزایده

•  با توجه به احتمال اصلاح اسناد، (مناقصه گران – مزایده گران) میبایست همواره پیش از ارسال پاکات، آخرین ویرایش اسناد – فراخوان را از سایت دریافت و مبنای ارسال پاکات قرار دهند.

•  برای دریافت اسناد مناقصه نیاز به خرید اسناد و واریز وجه می باشد. (مراجعه به فایل فراخوان)

•  مناقصه گرانی که قبلا اسناد مناقصات تجدید شده را خریداری کرده اند، یک ایمیل یادآوری ارسال نموده تا اسناد به روز ارسال شود. m.jahangir.tpgm@gmail.com

شماره مناقصه: OTET-40119
تامین آهن آلات و ورق فولادی
مهلت خرید اسناد: 1401/04/06 تا 1401/04/15
 
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي
مبلغ ضمانت نامه: 187,000,000 ریال
مهلت ارسال پاکت: 1401/04/22
بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر يك هفته پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات
بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر سه ماه پس از پايان آخرين مهلت دريافت
شماره مناقصه: OTET-40112-R1
ساخت پروانه فید پمپ
مهلت خرید اسناد: 1401/04/06 تا 1401/04/15
** تجدید شده **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي
مبلغ ضمانت نامه: 150,000,000 ریال
مهلت ارسال پاکت: 1401/04/22
بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر يك هفته پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات
بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر سه ماه پس از پايان آخرين مهلت دريافت
شماره مناقصه: OTET-40109-R1
تامین لوازم و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات (سرور، استوریج و سوئیچ)
مهلت خرید اسناد: 1401/03/29 تا 1401/04/07
** تجدید شده **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي
مبلغ ضمانت نامه: 847,200,000 ریال
مهلت ارسال پاکت: 1401/04/15
بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر يك هفته پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات
بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر سه ماه پس از پايان آخرين مهلت دريافت
شماره مناقصه: OTET-40108-R1
تامین کنترلر پنوماتیکی فشار
مهلت خرید اسناد: 1401/03/29 تا 1401/04/07
** تجدید شده **
* توضیحات *
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي
مبلغ ضمانت نامه: 453,000,000 ریال
مهلت ارسال پاکت: 1401/04/15
بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر يك هفته پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات
بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر سه ماه پس از پايان آخرين مهلت دريافت

در حال حاضر استعلام در جریان نمی باشد

شماره مزایده:40101-R1
فروش حدود 100 تن پسماند کوره های نیروگاه حرارتی طوس
مهلت خرید اسناد: 1401/04/14 تا 1401/04/22
مهلت ارسال پاکت: 1401/04/26
** تجدید شده **
دستگاه مزایده گر: شرکت افق تامین انرژی طوس
محل برگزاری مزایده، مشاهده اقلام و تحویل و تحول کالا: نیروگاه حرارتی طوس
مدت تحویل اجناس به برنده: حداکثر سه هفته
مبلغ ضمانت نامه: 5% (پنج درصد) مبلغ پيشنهادي كل

مناقصه                    استعلام                    مزایده

مناقصات

شماره مناقصه: OTET-40106
تامین سنسور اکسیژن محلول در آب
شماره مناقصه: OTET-40105
تامین ترانسمیتر فروستات سرعت
شماره مناقصه: OTET-40104
تامین 200.000 کیلوگرم سود مایع
شماره مناقصه: OTET-40103
تامین 250000 کیلو گرم اسیدسولفوریک
شماره مناقصه: OTET-40102
تامین توپی سیلندر و مینیمم فلو
شماره مناقصه: OTET-40101
تامین ترموستات والو سه راهی مسیر روغنکاری

شماره مناقصه: TPGM-40040
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس - تمدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40040
تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس

شماره مناقصه: OTET-40039
ساخت پنج ست محور اسکرو پمپ مازوت
شماره مناقصه: OTET-40038-R1
تامین دو ست محور اسکرو پمپ مازوت
شماره مناقصه: OTET-40038
تامین دو ست محور اسکرو پمپ مازوت
شماره مناقصه: OTET-40037-R1
تامین 10 عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40037
خرید20900لیتر روغنSHELL TEGULA V32
شماره مناقصه: TPGM-40035
خدمات تکمیلی تعمیرات اساسی واحد یک (مقطع 250 هزار ساعت)
شماره مناقصه: OTET-40034
خرید 7300 کیلوگرم هیدرازین هیدرات 55% - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40034
خرید ۷۳۰۰ کیلوگرم هیدرازین هیدرات ۵۵% - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40034
خرید ۷۳۰۰ کیلوگرم هیدرازین هیدرات ۵۵%
شماره مناقصه: OTET-40033-R1
تامین 20 عدد اگنایتور (جرقه زن) برنر واحدهای نیروگاه طوس - برند Hegwein - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40033
تامین 20 عدد اگنایتور (جرقه زن) برنر واحدهای نیروگاه طوس - برند Hegwein
شماره مناقصه: OTET-40032-R2
تامین 10 عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40032-R1
تامین 10 عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40032
تامین 10 عدد نشاندهنده دما از نوع کاپیلاری
شماره مناقصه: OTET-40031-R2
خرید اقلام مربوط به تستر گاورنر و تستر کنتور سوخت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40031-R1
خرید اقلام مربوط به تستر گاورنر و تستر کنتور سوخت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40031
خرید اقلام مربوط به تستر گاورنر و تستر کنتور سوخت

شماره مناقصه: TPGM-40030
ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﻳﻚ و ﺳﻪ (ﻣﻘﻄﻊ ۲۵۰ ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻳﺮﻫﻴﺘﺮﻫﺎی ﺑﻮﻳﻠﺮ (ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ) و دﻛﻨﺘﻴﻚ (ﻛﻨﺘﺮل)
شماره مناقصه: TPGM-40029
خدمات تکمیلی تعمیرات اساسی واحدهای یک و سه (مقطع ۲۵۰ هزار ساعت) - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R4
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R3
تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R2
تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40028-R1
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی
شماره مناقصه: OTET-40028
مناقصه تامین ولوهای پروانه ای CPP بهمراه قطعات یدکی
شماره مناقصه: OTET-40027-R2
خرید کاسه نمدهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40027-R1
خرید کاسه نمدهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40027
خرید کاسه نمدهای مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40026
مناقصه خرید ۵۰۰ متر مربع ورق H2 (متریال ۱,۰۴۲۵) - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40026
مناقصه خرید ۵۰۰ متر مربع ورق H2 (متریال ۱,۰۴۲۵)
شماره مناقصه: OTET-40025-R1
مناقصه بازسازی سیم پیچ استاتور الکتروموتور پمپ آب خنک کن - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40025
مناقصه بازسازی سیم پیچ استاتور الکتروموتور پمپ آب خنک کن
شماره مناقصه: TPGM-40024
مناقصه تعمیرات اساسی واحدهای یک و سه (مقطع ۲۵۰ هزار ساعت)

شماره مناقصه: OTET-40023
مناقصه خرید پشم سنگ - ( ابطال شده )
شماره مناقصه: OTET-40022-R2
ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFan و GRFan- برند Jumo - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40022-R1
ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFan و GRFan- برند Jumo - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40022
مناقصه ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFan و GRfan - برند Jumo - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40022
مناقصه ترمومترهای یاتاقان و الکتروموتور FDFan و GRfan - برند Jumo
شماره مناقصه: OTET-40021-R1
تامین سنسور اکسیژن محلول در آب و ترانسمیتر فروستات سرعت - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40021-R1
تامین سنسور اکسیژن محلول در آب و ترانسمیتر فروستات سرعت - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40021
مناقصه تامین سنسور اکسیژن محلول در آب و ترانسمیتر فروستات سرعت مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40020-R6
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R5
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R4
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R3
تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ- برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R2
تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ- برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020-R1
تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ- برند NELES فنلاند - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40020
مناقصه تامین اکچوایتور و پوزیشنر فید پمپ - برند NELES فنلاند
شماره مناقصه: OTET-40019
مناقصه تامین بیرینگ های مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40019
مناقصه تامین بیرینگ های مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس

شماره مناقصه: OTET-40018-R4
مناقصه تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018-R3
تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018-R2
تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018-R1
مناقصه تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40018
مناقصه تامین تست گیج های WIKA مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40017-R2
مناقصه تامین ۷,۵ تن اکسید آلومینیوم - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40017-R1
مناقصه تامین ۷,۵ تن اکسید آلومینیوم - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40017
مناقصه تامین ۷,۵ تن اکسید آلومینیوم
شماره مناقصه: OTET-40016-R1
مناقصه تجدید شده تعویض کویل های سوپرهیتر ۲ و ۳ و ساپورتینگ واحد ۱ - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40016-R1
مناقصه تجدید شده تعویض کویل های سوپرهیتر ۲ و ۳ و ساپورتینگ واحد ۱ - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40016
تعویض کویل های سوپرهیتر ۲ و ۳ و ساپورتینگ واحد ۱
شماره مناقصه: OTET-40015-R1
مناقصه تجدید شده تامین یک عدد ایگنایتر (جرقه زن) برنر واحدها - برند HEGWEIN آلما - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40015-R1
مناقصه تجدید شده تامین یک عدد ایگنایتر (جرقه زن) برنر واحدها - برند HEGWEIN آلمان - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40015
تامین یک عدد ایگنایتر (جرقه زن) برنر واحدها- برند HEGWEIN آلمان
شماره مناقصه: OTET-40014-R2
خرید ده دست پنیون و کرانویل گیربکس برج های خشک نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40014-R1
خرید ده دست پنیون و کرانویل گیربکس برج های خشک نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40014
خرید ده دست پنیون و کرانویل گیربکس برج های خشک نیروگاه حرارتی طوس

شماره مناقصه: OTET-40013-R2
مناقصه تجدید شده بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40013-R1
مناقصه تجدید شده بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40013-R1
بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40013
بازسازی مهره و پلاگ کنترل ولو توربین فشار قوی
شماره مناقصه: OTET-40012-R1
مناقصه تجدید شده خرید لوله و اتصالات مسیر درین داغ RT - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40012-R1
خرید لوله و اتصالات مسیر درین داغ RT - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40012
خرید لوله و اتصالات مسیر درین داغ RT
شماره مناقصه: OTET-40011-R1
مناقصه تجدید شده خدمات فنی و عمرانی تعویض لوله های درین های داغ نیروگاه حرارتی طوس - تمدید شده
شماره مناقصه: OTET-40011-R1
خدمات فنی و عمرانی تعویض لوله های درین های داغ نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40011
خدمات فنی و عمرانی تعویض لوله های درین های داغ نیروگاه حرارتی طوس
شماره مناقصه: OTET-40010-R1
مناقصه تامین سیستم کنترل تحریک ژنراتور بهمراه خدمات نصب و راه اندازی - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40010
تامین سیستم کنترل تحریک ژنراتور بهمراه خدمات نصب و راه اندازی
شماره مناقصه: OTET-40009-R2
مناقصه تجدید شده خرید یک عدد ترمومتر میله ای پوسته توربین فشار متوسط - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40009-R1
مناقصه خرید یک عدد ترمومتر میله ای پوسته توربین فشار متوسط - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40009
خرید یک عدد ترمومتر میله ای پوسته توربین فشار متوسط
شماره مناقصه: OTET-40008
تامین صفحات سکتور پلیت نیروگاه حرارتی طوس

شماره مناقصه: TPGM-40007
خرید 130,000 پرس غذای پرسنل نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TPGM-40006
واگذاری خدمات فضای سبز نیروگاه طوس (بصورت حجمی) - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40005
واگذاری خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک
شماره مناقصه: TPGM-40005
واگذاری خدمات کارگاه های مکانیک و الکتریک - تجدید شده
شماره مناقصه: TPGM-40004
تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات مورد نیاز نیروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-40003
تامين كپسول هاي شناور سطح سنج كركره اي هيترهاي فشار قوي 4 و 5
شماره مناقصه: OTET-40003-R1
مناقصه تامين كپسول هاي شناور سطح سنج كركره اي هيترهاي فشار قوي 4 و 5 - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40002
تامين ترمومترهاي SIKA و شيشه هاي مربوطه
شماره مناقصه: OTET-40002-R1
مناقصه تامين ترمومترهاي SIKA و شيشه هاي مربوطه - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-40001
تامين شش عدد توپي و سيلندر مينيمم فلو فيد پمپ
شماره مناقصه: OTET-40001-R1
مناقصه تامين شش عدد توپي و سيلندر مينيمم فلو فيد پمپ - تجدید شده

شماره مناقصه: OTET-9918
بابیت ریزی ياتاقان هاي فن و پمپ نيروگاه حرارتي طوس
شماره مناقصه: OTET-9915
مناقصه تجديد شده خريد لوله هاي كراس اور توربين هاي فشار قوي و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9914
ساخت 16 عدد استم كنترل ولو نيروگاه حرارتي طوس
شماره مناقصه: OTET-9914
ساخت 16 عدد استم کنترل ولو نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده

شماره مناقصه: OTET-9912
تامين ولوهاي پروانه اي CPP نيروگاه حرارتي طوس بهمراه قطعات يدكي مربوطه
شماره مناقصه: OTET-9912
تامين ولوهاي پروانه اي CPP نيروگاه حرارتي طوس بهمراه قطعات يدكي مربوطه - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911
اسناد مناقصه تامين قطعات يدكي اورجينال كمپرسور هيدروژن سازي BURCKHARDT نيروگاه حرارتي طوس
شماره مناقصه: OTET-9911
مناقصه تامين قطعات يدكي اورجينال كمپرسور هيدروژن سازي BURCKHARDT نيروگاه حرارتي طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911
تامین قطعات یدکی اورجینال کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9911-R2
تامين قطعات يدكي اورجينال كمپرسور هيدروژن سازي BURCKHARDT نيروگاه حرارتي طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9910
تامين قطعات يدكي كمپرسور هواي كنترل برند & NEUMANN ESSER نيروگاه حرارتي طوس
شماره مناقصه: OTET-9910
مناقصه تامین قطعات یدکی کمپرسور هوای کنترل برند & NEUMANN ESSER نیروگاه حرارتی طوس - تجديد شده
شماره مناقصه: OTET-9910-R4
تامين قطعات يدكي كمپرسور
شماره مناقصه: OTET-9909
تامين قطعات يدكي اورجينال استاپ ولو و كنترل ولو توربين فشار قوي
شماره مناقصه: OTET-9909
مناقصه تامين قطعات يدكي اورجينال استاپ ولو و كنترل ولو توربين فشار قوي - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9908
تامين لوله هاي فولادي گالوانيزه چاه عميق نيروگاه حرارتي طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9908
تامين لوله هاي فولادي گالوانيزه چاه عميق نيروگاه حرارتي طوس بهمراه متعلقات - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9908
تامين لوله هاي فولادي گالوانيزه چاه عميق نيروگاه حرارتي طوس بهمراه متعلقات - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9907
خريد يك دستگاه عمليات حرارتي القايي نيروگاه حرارتي طوس
شماره مناقصه: OTET-9907
مناقصه خريد يك دستگاه عمليات حرارتي القايي نيروگاه حرارتي طوس - تجديد شده
شماره مناقصه: OTET-9907-R4
خريد يك دستگاه عمليات حرارتي القايي نيروگاه حرارتي طوس
شماره مناقصه: OTET-9906
تامين 94 تن ورق كورتن استيل A جهت بسكت هاي ايرهيتر بويلر نيروگاه حرارتي طوس
شماره مناقصه: OTET-9906
تامين 94 تن ورق كورتن استيل A جهت بسكت هاي ايرهيتر بويلرنيروگاه حرارتي طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9904
تامين لوله هاي فولادي گالوانيزه چاه عميق نيروگاه حرارتي طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9903
ساخت و نصب 72 عدد درب آلومينيومي كندانسور تاسيسات ACC
شماره مناقصه: OTET-9903
مناقصه ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC نیروگاه طوس - تجديد شده
شماره مناقصه: OTET-9903
ساخت و نصب ۷۲ عدد درب آلومینیومی کندانسور تاسیسات ACC نیروگاه طوس - تجدید شده
شماره مناقصه: OTET-9902
تامين قطعات يدكي اورجينال استاپ ولو و كنترل ولو توربين فشار قوي

شماره مناقصه: OTET-9901
تامين 20 عدد شير سلنوئيد بهمراه 100 ست كيت يدكي
شماره مناقصه: OTET-9827
ساخت قطعات يدكي استاپ ولو و كنترل ولو (سيل رينگ) نيروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9826
تامين لوله هاي فولادي گالوانيزه چاه عميق نيروگاه حرارتي طوس بهمراه متعلقات
شماره مناقصه: OTET-9825
تامين EXPANSION JOINTS (انبساط گير برزنتي) جهت مصرف دو ساله نيروگاه حرارتي طوس
شماره مناقصه: OTET-9824
تامين دو عدد ROAD BLOCKER (راه بند انتحاری) درب حراست نیروگاه حرارتی طوس (تامین بهمراه خدمات نصب)
شماره مناقصه: TPGM-9820
واگذاري خدمات مورد نياز تأمين نيروي انسانی نيروگاه طوس
شماره مناقصه: OTET-9819
خريد غذاي پرسنل شركت مديريت توليد برق طوس
شماره مناقصه: OTET-9817
ساخت و نصب 72 عدد درب آلومينيومي كندانسور تاسيسات ACC
شماره مناقصه: TPGM-9816
واگذاري حجمي خدمات كارگاه هاي مكانيك و الكتريك
شماره مناقصه: OTET-9815
الف) خريد لوله ها و متعلقات سوپر هيتر 3 ب) انجام خدمات خمكاري لوله هاي فوق (امكان شركت در هر دو بخش یا یک بخش)
شماره مناقصه: OTET-9814
خريد سه عدد انبساط گير فلزي كانال بالانس داكت ثانويه هواي ايرهيتر
شماره مناقصه: OTET-9813
تجديد مناقصه خريد لوله هاي كراس اور توربين هاي فشار قوي و متوسط
شماره مناقصه: OTET-9812
خريد یک دستگاه تست رله سه فاز
شماره مناقصه: OTET-9811
خريد لنت هاي جرثقيل سقفي نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TPGM-9808
تعمیرات نیمه اساسی واحد دو نیروگاه طوس (مقطع 225 هزار ساعت)
شماره مناقصه: TEN-9804
خرید یک عدد دستگاه عملیات حرارتی القایی
شماره مناقصه: TEN-9802
خرید لوازم یدکی مورد نیاز کمپرسورهای چیلر یورک ۱۵۰ تن مدل JS63E‐P50 WP
شماره مناقصه: TEN-9801
واگذاری خدمات فضای سبز نیروگاه طوس
شماره مناقصه: TEN-9720
خرید یک دستگاه استیم ایر هیتر
شماره مناقصه: TEN-9719
خدمات ساخت و نصب ۷۲ عدد درب بیرونی دلتاهای ای سی سی
شماره مناقصه: TEN-9718
خرید لوله و تجهیزات تصفیه خانه
شماره مناقصه: TEN-9717
خرید پکینگ ها و قطره گیرها و خدمات تعویض آن
شماره مناقصه: TEN-9715
خرید پره های ثابت و متحرک توربین

استعلام ها

شماره استعلام:
انجام خدمات تعمیرات سوت بلوئرهای بویلر در طول اورهال اساسی واحد یک - تمدید شده 2
شماره استعلام:
انجام خدمات تعمیرات سوت بلوئرهای بویلر در طول اورهال اساسی واحد یک - تمدید شده
شماره استعلام:
انجام خدمات تعمیرات سوت بلوئرهای بویلر در طول اورهال اساسی واحد یک
شماره استعلام: TPGM-40000172S
استعلام خدمات پشتیبانی زیر ساخت شبکه و دیتا سنتر

شماره استعلام: 40000121
قیمت پرشر سوئیچ و پی دی سوئیچ - تجدید شده
شماره استعلام: 40000121
قیمت پرشر سوئیچ و پی دی سوئیچ
شماره استعلام: 40000120
قیمت نشان دهنده و پتانسیومتر - تجدید شده
شماره استعلام: 40000120
قیمت نشان دهنده و پتانسیومتر
شماره استعلام: 40000119
قیمت پوش باتون/ سلکتور و سلکتور سوئیچ - تجدید شده
شماره استعلام: 40000119
قیمت پوش باتون/ سلکتور و سلکتور سوئیچ
شماره استعلام: 40000117
قیمت ترمومتر عقربه ای سوئیچ دار
شماره استعلام: 40000114
قیمت بالاست الکترونیکی

شماره استعلام: 40000104
قیمت سیم لاکی
شماره استعلام: 40000102
قیمت اکسید الومینیوم
شماره استعلام: 40000101
قیمت پینیون و کرانویل - تجدید شده
شماره استعلام: 40000101
قیمت پینیون و کرانویل
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۹۰
استعلام قیمت هیدرازین هیدرات ۵۵ درصد - تمدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۹۰
استعلام قیمت هیدرازین هیدرات ۵۵ درصد - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۹۰
استعلام قیمت هیدرازین هیدرات ۵۵ درصد

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۸۸
قیمت سرور - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۸۸
استعلام قیمت سرور
شماره استعلام: 40000075
قیمت انواع لامپ - تجدید شده
شماره استعلام: 40000075
قیمت انواع لامپ
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۷۳
استعلام قیمت لوله استیل
شماره استعلام: 40000071
قیمت رگولاتو
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۶۴
استعلام قیمت اورینگ - تجدید یک
شماره استعلام: 40000064
استعلام قیمت اورینگ
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۶۰
استعلام قیمت راهبند برقی

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۴
استعلام ۹۷ عدد بوش محافظ محور - تمدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۴
استعلام ۹۷ عدد بوش محافظ محور
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۲
استعلام قیمت والو
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۰
استعلام قیمت دوربین مدار بسته - تجدید یک

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۵۰
استعلام قیمت دوربین مدار بسته
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۷
استعلام قیمت سطح سنج طبلکی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۶
استعلام سنسور اعلام حریق (نوع حرارتی) - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۶
استعلام سنسور حرارتی - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۴۶
استعلام سنسور حرارتی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۹
استعلام پوزیشنر کامل کنترل والو گاز
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۸
استعلام قیمت کنداکتومتر
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۶
استعلام قیمت ورق H2
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۵
استعلام قیمت رله حرارتی - تجدید دو
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۵
استعلام قیمت رله حرارتی - تجدید یک
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۵
استعلام قیمت رله حرارتی
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۲
استعلام قیمت سیمان نسوز
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۱
استعلام الکترود - تجدید یک
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۱
استعلام الکترود

شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصالات - تجدید شده
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصاالت - تجدید دو
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصالات - تجدید 1
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۳۰
استعلام قیمت لوله و اتصالات
شماره استعلام (خدمات فنی): ۴۰۰۰۰۰۲۹
استعلام قیمت کاسه نمد
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۸
استعلام قیمت خرید ۱۶ عدد ورق کلینگریت گامبیت
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۷
استعلام قیمت گریس نسوز - تجدید چهار
شماره استعلام: 40000027
استعلام قیمت گریس نسوز - تجدید 3
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۷
استعلام قیمت گریس نسوز - تجدید شده
شماره استعلام: 40000027
استعلام قیمت گریس نسوز
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۲۶
استعلام قیمت گریس SKFLGMT3
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۹
استعلام قیمت پکینگ آرامید - تجدید شده 2
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۹
استعلام قیمت پکینگ آرامید
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۸
استعلام ساخت ۱۶ عدد سیل روغن یاتاقان - تجدید یک
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۱۸
استعلام ساخت ۱۶ عدد سیل روغن یاتاقان
شماره استعلام: 40000014
استعلام قیمت خرید ۱۱ عدد ورق کلینگریت گامبیت
شماره استعلام: 40000013
استعلام قیمت بلبرینگ
شماره استعلام: 40000011
استعلام قیمت استارت مهتابی

شماره استعلام: 40000009
استعلام قیمت پوسته پمپ کندانس
شماره استعلام: 40000009
استعلام قیمت پوسته پمپ کندانس - تجدید شده 2
شماره استعلام: ۴۰۰۰۰۰۰۶
استعلام قیمت روغن بردبار۶۸۰
شماره استعلام: 40000002
اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ 150 IG
شماره استعلام: 9900097
استعلام قیمت دو عدد گاردان برج تر
شماره استعلام: 9900097
استعلام قیمت دو عدد گاردان برج تر - تجدید شده 2
شماره استعلام: 9900089
استعلام قیمت شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: 9900089
استعلام قیمت شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده 2
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۹
استعلام قیمت شاتون های کمپرسور هیدروژن سازی - تمدید شده 2
شماره استعلام: 9900088
استعلام قیمت سوپاپ های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: 9900088
استعلام قیمت سوپاپ های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده 2
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۸۸
استعلام قیمت سوپاپ های کمپرسور هیدروژن سازی - تمدید شده 2
شماره استعلام: 9900087
استعلام قیمت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی
شماره استعلام: 9900087
استعلام قیمت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی - تجدید شده 2
شماره استعلام: 9900087
استعلام قیمت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی - تمدید شده 2

شماره استعلام: 9900080
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز
شماره استعلام: 9900080
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز - تجدید شده 2
شماره استعلام: 9900080
استعلام قیمت الکتروموتور سه فاز - تجدید شده 3
شماره استعلام: 9900074
استعلام قیمت دیسک ولو دیافراگمی DN100
شماره استعلام: 9900074
استعلام قیمت دیسک ولو دیافراگمی DN100 - تجدید شده 2
شماره استعلام: 9900060
استعلام قیمت ترپ ونتوری
شماره استعلام: 9900060
استعلام قیمت ترپ ونتوری - تجدید شده 2
شماره استعلام: 9900039
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار
شماره استعلام: 9900039
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار - تجدید شده 2
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۳۹
استعلام قیمت ایزوگام فویلدار - تجدید شده 3
شماره استعلام : OTET-9900037
استعلام خرید ورق استیل 316- ورق فولاد st37
شماره استعلام: 9900021
استعلام قیمت 2 عدد کنترلر مدل 430 سامسون
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۲۱
استعلام قیمت ۲ عدد کنترلر مدل ۴۳۰ سامسون - تجدید شده 2
شماره استعلام (خدمات فنی): 9900018
اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت راﺑﺮ ﻻﯾﻨﯿﻨﮓ
شماره استعلام (خدمات فنی): 9900018
استعلام قیمت خدمات رابر الینینگ - تجدید شده 2
شماره استعلام (خدمات فنی): 9900018
استعلام قیمت خدمات رابر الینینگ - تجدید شده 3
شماره استعلام: 9900018
استعلام قیمت یک دستگاه الکتروموتور محرک کنترل ولو
شماره استعلام: ۹۹۰۰۰۱۸
استعالم قیمت یک دستگاه الکتروموتور محرک کنترل ولو - تجدید شده 2
شماره استعلام: 9900006
استعلام قیمت خرید بلبرینگ

مزایده ها

شماره مزایده: ۴۰۰۱
فروش حدود 100 تن پسماند کوره های نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده 2
شماره مزایده: ۴۰۰۱
فروش حدود ۱۰۰ تن پسماند کوره های نیروگاه حرارتی طوس - تجدید شده 1
شماره مزایده: ۴۰۰۱
فروش حدود ۱۰۰ تن پسماند کوره های نیروگاه حرارتی طوس
شماره مزایده: TEN-9805
فروش اقلام مازاد تجهيزات تصفيه خانه بيولوژيك