مناقصه و مزایده

مناقصه

شماره مناقصهعنوانمهلت دریافتمهلت ارسال دریافت فایلمبلغ ضمانت نامهتوضیحات
TEN-9715خريد پره هاي ثابت و متحرك توربين نيروگاه حرارتي طوس1397/10/181397/11/25دریافت فایل3 درصد مبلغ پیشنهادینوع مناقصه : دو مرحله اي با ارزيابي فني

باز گشایی پاکات الف و ب : 1397/11/27
باز گشایی پاکت ج : متعاقباً اعلام خواهد گرديد.
TEN-9714واگذاري حجمي خدمات كارگاههاي مكانيك
و الكتريك و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي نيروگاه طوس
1397/10/081397/10/17دریافت فایل300,000,000 ریالنوع مناقصه : دو مرحله اي با ارزيابي فني

باز گشایی پاکات الف و ب : 1397/10/22
باز گشایی پاکت ج : 1397/10/25
R_TEN-9713طبخ و خرید حدود 130.000 پرس غذای سالیانه مورد نیاز پرسنل 1397/10/181397/10/25دریافت فایل250,000,000 ریالنوع مناقصه : مناقصه عمومي با ارزيابي فني ( دو مرحله ای)

بازگشایی پاکات : 1397/10/26
تجدید مناقصه 13-97 میباشد.
TEN-9712تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص مورد نیاز در بخشهای مختلف نیروگاه حرارتی طوس به صورت حجمی1397/10/151397/10/24دریافت فایل250,000,000 ریالنوع مناقصه : دو مرحله اي با ارزيابي فني

باز گشایی پاکات الف و ب : 1397/10/25
باز گشایی پاکت ج : حداکثر 5 روز پس از جلسه اول

 


 

مزایده

شماره مزایدهعنوانمهلت دریافتمهلت ارسالدریافت فایلمبلغ ضمانت نامهتوضیحات