بازدید دانشجویان دانشگاه خیام از نیروگاه طوس

طی هماهنگی های بعمل آمده تعداد ۲۱ نفر از دانشجویان دانشگاه خیام مشهد از روند تولید برق در این نیروگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی و طی هماهنگی های بعمل آمده، تعداد ۲۱ نفر از دانشجویان دانشگاه خیام با حضور در نیروگاه، ضمن آشنایی با تولید برق از قسمتهای مختلف در این شرکت بازدید به عمل آوردند.
در ابتدای این بازدید مهندس حیدری، کارشناس دفتر برنامه ریزی و آمار، ضمن خوش آمدگویی به حضار و تشریح سیکل آب و بخار در سالن اجتماعات، فعالیتهای نیروگاه را در بخش های مختلف، برای آنها تشریح نمودند. سپس دانشجویان از بخش های مختلف سایت نیروگاه از جمله اتاق فرمان، بویلر، توربین ها، پمپ ها، کندانسور هوایی، ژنراتور و تراسفروماتورها بازدید نمودند.

718 (2).JPG
718 (3).JPG
718 (4).JPG
718 (5).JPG
718 (6).JPG
718 (7).JPG
718 (1).JPG
718 (2).JPG
718 (3).JPG
718 (4).JPG
718 (5).JPG
718 (6).JPG
718 (7).JPG
718 (1).JPG
718 (2).JPG
718 (3).JPG
718 (4).JPG
718 (5).JPG
718 (6).JPG

نوشته های مرتبط