برگزاري سمينار معرفي دستگاه خشك كن عايق كاغذي ترانسفورماتورهاي قدرت در نيروگاه طوس

طي هماهنگي هاي بعمل آمده سمينار معرفي دستگاه خشك كن عايق كاغذي ترانسفورماتورهاي قدرت، توسط نمايندگاني از شركت پويا پژوهش آويد پاژ براي همكاران امور تعميرات الكتريك در محل سالن اجتماعات نيروگاه طوس برگزار گرديد.

يكي از مهم ترين عوامل موثر در طول عمر ترانسفورماتورها، سلامت عايق كاغذي داخل آن مي باشد. از طرفي يكي از عوامل بسيار تأثير گذار در تخريب كاغذ، رطوبت است. به طوري كه بر اساس يك قاعده سرانگشتي افزايش 1 درصد رطوبت داخل عايق كاغذي، منجر به دو برابر شدن ديپليمرازيسيون كاغذ و در نتيجه تخريب و نصف شدن عمر آن مي شود لذا با توجه به اينكه ترانسفورماتورهاي قدررت جزو گرانترين تجهيزات الكتريكي نيروگاهها و سيستم هاي توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي مي باشند، لذا خشك سازي عايق كاغذي به منظور افزايش عمر، ضروري به نظر مي رسد.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس در ابتداي اين سمينار، مقدمه اي توسط آقاي مهندس محسني در مورد عوامل تاثيرگذار بر كاهش عمر عايق كاغذي ترانسفورماتور ارائه شد.در ادامه توضيحات كاملي توسط اقاي دكتر كامياب در خصوص رطوبت عايق كاغذي و روش هاي خشك كردن آن مطرح شد و در پايان نيز توسط آقاي مهندس نوعي، نحوه انجام فعاليت و همچنين كاربردهاي آن و چگونگي استفاده از دستگاه خشك كن ساخته شده شركت ارائه گرديد.

717 (5).JPG
717 (1).JPG
717 (2).JPG
717 (3).JPG
717 (4).JPG
717 (5).JPG
717 (1).JPG
717 (2).JPG
717 (3).JPG
717 (4).JPG
717 (5).JPG
717 (1).JPG
717 (2).JPG
717 (3).JPG
717 (4).JPG
717 (5).JPG
717 (1).JPG

نوشته های مرتبط