برگزاري گلگشت در منطقه ييلاقي اخلمد با حضور جمعي از كاركنان نيروگاه طوس

با هماهنگي هاي انجام شده، گل گشت يك روزه و در طي سه مرحله براي همكاران در منطقه زيباي اخلمد با برنامه ريزي شوراي فرهنگي نيروگاه برگزار گرديد.

با هدف تقويت روحيه و ارتقاء سطح سلامت كاركنان، همچنين بهره مندي از مناظر طبيعي اطراف مشهد، جمعي از كاركنان نيروگاه در اردوي تفريحي ورزشي در منطقه اخلمد شركت نمودند.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، با توجه به برنامه ريزي انجام شده و اهميت به ارتقاء و احياي روحيه كاري، همچنين افزايش سطح آرامش پرسنل و ايجاد همگرايي و همدلي بين اين كاركنان اين اردوها در طي سه مرحله براي كاركنان با برنامه ريزي شوراي فرهنگي در محل تفرجگاه منطقه زيباي اخلمد برگزار شد. در اين اردو ، حدود 60 نفر از كاركنان حضور داشتند كه با طي نمودن حدود 4 ساعت پياده روي از مناظر طبيعي و آبشارهاي ديدني و جذاب اين منطقه بازديد نمودند.

716 (11).jpg
716 (12).jpg
716 (13).jpg
716 (14).jpg
716 (15).jpg
716 (16).jpg
716 (1).jpg
716 (2).jpg
716 (3).jpg
716 (4).jpg
716 (5).jpg
716 (6).jpg
716 (7).jpg
716 (8).jpg
716 (9).jpg
716 (10).jpg
716 (11).jpg
716 (12).jpg
716 (13).jpg
716 (14).jpg
716 (15).jpg
716 (16).jpg
716 (1).jpg
716 (2).jpg
716 (3).jpg
716 (4).jpg
716 (5).jpg
716 (6).jpg

نوشته های مرتبط