برگزاري مانور اطفاء حريق مخازن سوخت در نيروگاه طوس

براي آمادگي هر چه بيشتر و مقابله با هر گونه حادثه احتمالي و انجام واكنشهاي سريع و مناسب، مانور عملياتي اطفاء حريق مخازن سوخت و نشتي مايعات قابل اشتعال در فصل بهار سال جاري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، بنا بر اعلام كارشناس ايمني دفتر برنامه ريزي و آمار، اپراتور سوخت رسان، حين انجام وظايف محوله ي خود، متوجه دود ((فرضي)) ناشي از حريق تانك ذخيره ي سوخت مازوت (C) مي شود كه بلافاصله با واحد ايمني و آتش نشاني، مهندس شيفت و حراست تماس حاصل نموده و حريق را گزارش مي دهد،
مهندس حيدري در ادامه گفت: تيم اطفاء پس از دريافت گزارش، سريعا خود را با تجهيزات اطفاء كه شامل خودروي پيشروي آتش نشاني و كاميون اسپري آب مي باشد به محل حادثه رسانده، همچنين جهت امداد رساني سريعتر و بهتر، خودروي آمبولانس را نيز به محل حريق رسانده تا در صورت بروز حادثه انساني و وجود مصدومين احتمالي در حداقل زمان امداد رساني انجام شود.
پس از اعلام وصول گزارش، تيم اطفاء، سريعا خود را با تجهيزات كه شامل خودرويي و پيشرو به محل حادثه رسانده و عمليات را به دو روش پرتاب آب با جت تانكر و سيستم اطفاء حريق (اسپري) آماده بكار كه از اتاقك كف، كنترل مي شود آغاز نموده و با مهار كامل آتش، عمليات به پايان مي رسانند.
مهندس حيدري در پايان افزود: در اين عمليات تعداد 4 نفر از پرسنل واحد آتش نشاني و نيز تعداد 2 نفر از واحد هاي عملياتي از جمله بهره برداري در اين مانور مشاركت داشتند.

714 (1).JPG
714 (2).JPG
714 (3).JPG
714 (4).JPG
714 (5).JPG
714 (6).JPG
714 (1).JPG
714 (2).JPG
714 (3).JPG
714 (4).JPG
714 (5).JPG
714 (6).JPG
714 (1).JPG
714 (2).JPG
714 (3).JPG
714 (4).JPG
714 (5).JPG
714 (6).JPG

نوشته های مرتبط