تعويض لوله هاي مسير اصلي ورودي استخر(شنا) نيروگاه طوس

به دليل پوسيدگي لوله هاي مسير اصلي ورودي استخر (شنا) و با بررسي و ارزيابي هاي انجام شده، با تلاش كاركنان اداره خدمات و رفاه اين لوله ها تعويض شد.

لوله هاي كه براي ساخت استخر انتخاب مي شود بايد از كيفيت مناسبي برخوردار باشند. با توجه به اينكه اكثر سيستم لوله كشي ها در خاك و يا بتن دفن مي شوند در اثر نشتي بسيار كوچك در لوله ها، تعميرات و تعويض آنها بسيار با سختي انجام مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، عمر بالاي برخي از تجهيزات مانند لوله ها يكي از مسائل مهمي است كه احتمال وقوع نقص را به همراه دارد. با توجه به گذشت زمان طولاني از نصب لوله هاي مسير اصلي ورودي استخر نيروگاه، اين لوله ها، در قسمت هاي مختلف دچار نشتي و در نتيجه باعث از كار افتادن كلي سيستم استخر شده بود كه با همت كاركنان اداره خدمات و رفاه اين مشكل در كوتاه ترين زمان ممكن و با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن تعويض گرديد.
خاطر نشان مي شود با توجه به طراحي سيستم قبل، از لوله هايي با متريال مختلف استفاده شده بود كه با بررسي هاي انجام شده، تمامي اين لوله ها با نوع پلي اتيلن جايگزين و هم اكنون استخر اين شركت براي استفاده همكاران محترم آماده ارائه خدمات مي باشد.

712 (4).JPG
712 (5).jpg
712 (6).jpg
712 (7).jpg
712 (8).JPG
712 (9).JPG
712 (1).JPG
712 (2).JPG
712 (3).JPG
712 (4).JPG
712 (5).jpg
712 (6).jpg
712 (7).jpg
712 (8).JPG
712 (9).JPG
712 (1).JPG
712 (2).JPG
712 (3).JPG
712 (4).JPG
712 (5).jpg
712 (6).jpg

نوشته های مرتبط