آمادگي واحدهاي نيروگاه طوس براي توليد برق مطمئن و پايدار در پيك تابستان سال 1401

با اتمام تعميرات اساسي واحد 1 و انجام تعميرات ميان دوره اي واحدها، طبق برنامه ريزي انجام شده و با هدف كسب آمادگي توليد براي تامين برق مورد نياز و پاسخ گويي به مشتركين برق، اين شركت آماده ي بهره برداري با تمام ظرفيت در تابستان امسال مي باشد.

به‌ دليل افزايش دماي هوا و شروع فصل گرما، يكي از اساسي ترين و مهم ترين دغدغه هاي موجود، مخصوصا درايام پيك بار تابستان، تامين برق مطمئن و پايدار مي باشد كه اين موضوع نيازمند شرايط آمادگي نيروگاه‌ براي عبور از اين گذار است.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، سيد محمدافخمي مصطفوي، مديرعامل محترم شركت با بيان اين مطلب افزود: در كشور ما هر سال شاهد رشد سالانه نياز مصرف در شبكه برق هستيم و اين نيروگاه هاي بخار هستند كه با توليد انرژي پايدار، بخش عمده اي از تأمين انرژي مورد نياز شبكه برق را بر عهده دارند.
ايشان در توضيح اين خبر گفت: با همت و تلاش كاركنان زحمتكش اين شركت، طبق برنامه ريزي انجام شده و با هدف كسب آمادگي توليد برق براي تابستان 1401 ، تعميرات اساسي واحد 1 به اتمام رسيد و كليه تعميرات ميان دوره اي واحدهاي نيروگاه انجام شده است.
ايشان با بيان اين مطلب گفت: در تعميرات اساسي واحد 1 علاوه بر فعاليت هاي روتين، فعاليتهاي مهمي انجام شد كه از آن جمله مي توان به عمليات بيرون آوردن بسكتها و سكتور پليتهاي اير هيتر، تعويض و بازسازي بسكتهاي آسيب ديده، تعويض ورقهاي كانالهاي دود بويلر، تعويض كامل لوله هاي سوپر هيت دو و سه (براي اولين بار) و بخشي از لوله هاي ساپورتينگ، تعويض و بازسازي آبزن شماره يك سوپر هيت و عمليات تعويض كامل رديف اول پره هاي متحرك توربين IP (براي اولين بار) و تعويض لابيرنت و سيل هاي بالانس پيستون پوسته توربين IP اشاره نمود.
مهندس افخمي مصطفوي توجه به ظرفيت هاي داخلي براي تامين نيازمنديهاي نيروگاه، را يكي از سياست هاي مهم در اين شركت دانست و اظهار داشت: تكيه بر توانمندي هاي داخلي و استفاده از قطعات ساخت داخل، ابزاري براي گذر از شرايط تحريم ها به ويژه در سال هاي اخير بوده است و خوشبختانه توانستيم بخش زيادي از قطعات و تجهيزات خود را در داخل كشور و با طراحي متخصصان داخلي تامين نماييم.
مديرعامل محترم نيروگاه در پايان گفت: از اين فرصت استفاده مي كنم و از همه مشتركين گرامي تقاضا مي كنم براي كمك به تداوم توليد و بهره مندي از نعمت انرژي الكتريكي و كمك به عبور از پيك تابستان بدون خاموشي، الگوي مصرف صحيح را رعايت نمايند كه با اين اقدام، علاوه بر كاهش هزينه هاي توليد، به هموطنان خود در مناطق و استان هاي گرمسير كشور كه نياز شديد به برق براي مصارف سرمايشي دارند، كمك خواهند نمود.

نوشته های مرتبط