برگزاري وبينار طراحي، ساخت و آزمايش يك مولد پالس موج تراك(انفجار) در مقياس نيمه صنعتي به منظور تميز كاري سطوح انتقال حرارت سمت آتش مولدهاي بخار نيروگاهي

وبينار طراحي، ساخت و آزمايش يك مولد پالس موج تراك(انفجار) در مقياس نيمه صنعتي به منظور تميز كاري سطوح انتقال حرارت سمت آتش مولدهاي بخار نيروگاهي با حضور كارشناسان و تكنسين هاي امور مكانيك در محل سالن اجتماعات نيروگاه برگزار گرديد.

توان هاي پالسي با قدرت بالا در صنايع مختلف كاربرد زيادي دارند از جمله اين كاربردها مي توان به عيب يابي كابل ها، تصفيه سيالات و همچنين علوم پزشكي اشاره كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، طي هماهنگي به عمل آمده و براي افزايش سطح آگاهي كارشناسان و تكنسين هاي امور تعميرات مكانيك، وبينار آشنايي با طراحي، ساخت و آزمايش يك مولد پالس موج تراك(انفجار) در مقياس نيمه صنعتي به منظور تميز كاري سطوح انتقال حرارت سمت آتش مولدهاي بخار نيروگاهي، توسط دكتر سيد ابراهيم موسوي ترشيزي عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي به صورت آنلاين در محل سالن اجتماعات برگزار گرديد.
در اين سمينار مباحثي همچون روش هاي تميز كاري سطوح حرارتي بويلرها، ارائه نتايج فوق و مقايسه آن با ديگر روش هاي متعارف مورد بررسي قرار گرفت.

715 (5).JPG
715 (1).JPG
715 (2).JPG
715 (3).JPG
715 (4).JPG
715 (5).JPG
715 (1).JPG
715 (2).JPG
715 (3).JPG
715 (4).JPG
715 (5).JPG
715 (1).JPG
715 (2).JPG
715 (3).JPG
715 (4).JPG
715 (5).JPG
715 (1).JPG

نوشته های مرتبط