توليد بيش از 862 هزار مگاوات ‌ساعت برق در سه ماهه نخست سال جاري توسط نيروگاه طوس

با همت و پشتكار كاركنان نيروگاه در بخش هاي مختلف، ميزان توليد سه ماهه نخست سال جاري در اين شركت 862 هزار و 866مگاوات ساعت بوده است.

توليد برق لازم براي تأمين نيازهاي جامعه از جمله مهم‌ترين خدماتي است كه نيروگاه ها عهده دار آن هستند. همچنين با شروع فصل گرما در ايام تابستان، توليد برق مطمئن و پايدار براي تأمين نيازهاي مشتركين مسئوليت هاي اين شركت در قبال جامعه را چند برابر مي نمايد.
به‌ گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، مهندس غفوري نژاد، مدير دفتر مهندس و نظارت در اين خصوص گفت: واحدهاي نيروگاه تا پايان خردادماه سال جاري 799 هزار و 341 هزار مگاوات‌ساعت، برق خالص توليدي را به شبكه سراسري برق كشور تحويل داده است.
وي افزود: در حال حاضر تمام واحدهاي بخاري اين نيروگاه در مدار توليد بوده و مي‌تواند با ظرفيت حداكثر برق مورد نياز شبكه سراسري را تأمين كند.
وي خاطرنشان كرد: سهم اين نيروگاه با 4 واحد بخاري در استان خراسان رضوي، 28/ 14 درصد مي باشد.
اضافه مي‌شود: اين شركت داراي 4 واحد بخاري و مجموع توان اسمي توليد 600 مگاوات برق مي‌باشد كه در همه فصول سال قادر به توليد 41/5درصد برق مورد نياز كلان‌شهر مشهد مي باشد.

نوشته های مرتبط