پايان تعميرات اساسي واحد يك نيروگاه طوس با تلاش و همت پرسنل نيروگاه و شركت هاي پيمانكارداخلي

مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده، واحد يك نيروگاه پس از پايان تعميرات اساسي 250000 ساعت در مورخ 1401/3/9 ساعت 23:55 با شبكه سراسري پارالل گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، غفوري نژاد مدير دفتر مهندسي و نظارت، در تشريح فعاليتهاي تعميرات اساسي واحد يك نيروگاه گفت:
واحد يك كه در مورخ 1400/12/1 از مدار توليد خارج شده بود پس از 100روز تلاش مداوم و شبانه روزي، بهره برداري خود را از سر گرفت و به شبكه سراسري توليد پيوست. به ياري خداوند متعال و با همت همكاران نيروگاه، فعاليتهاي قابل توجهي در بخشهاي مكانيك، كنترل و ابزار دقيق و الكتريك انجام گرفت. فعاليتهاي برنامه ريزي شده بالغ بر 6600 فعاليت بوده و توسط پرسنل نيروگاه و پيمانكاران داخلي (با نظارت متخصصين نيروگاه) انجام شد.
در تعميرات اساسي واحد يك كه به منظور آمادگي براي توليد در پيك تابستان صورت گرفت؛ علاوه بر فعاليت هاي روتين، در بخش بويلر، عمليات بيرون آوردن بسكتها و سكتور پليتهاي اير هيتر، تعويض و بازسازي بسكتهاي آسيب ديده، تعويض ورقهاي كانالهاي دود بويلر، تعويض كامل لوله هاي سوپر هيت دو و سه (براي اولين بار)و بخشي از لوله هاي ساپورتينگ، تعويض و بازسازي آبزن شماره يك سوپر هيت و در بخش توربين نيز عمليات تعويض كامل رديف اول پره هاي متحرك توربين IP (براي اولين بار)و تعويض لابيرنت و سيل هاي بالانس پيستون پوسته توربين IP از فعاليتهاي شاخصي است كه در طول تعميرات با موفقيت انجام گرديد.

704 (15).jpg
704 (16).jpg
704 (17).JPG
704 (18).JPG
704 (19).JPG
704 (20).JPG
704 (1).JPG
704 (2).JPG
704 (3).JPG
704 (4).JPG
704 (5).JPG
704 (6).JPG
704 (7).JPG
704 (8).JPG
704 (9).JPG
704 (10).JPG
704 (11).JPG
704 (12).jpg
704 (13).jpg
704 (14).jpg
704 (15).jpg
704 (16).jpg
704 (17).JPG
704 (18).JPG
704 (19).JPG
704 (20).JPG
704 (1).JPG
704 (2).JPG
704 (3).JPG
704 (4).JPG
704 (5).JPG
704 (6).JPG

نوشته های مرتبط