فعاليت هــاي انجام شــده شوراي فرهنگي نيروگاه طوس به مناسبت گراميداشت روز كار و كارگر

همزمان با روز كارگر و هفته كار و كارگر، شوراي فرهنگي نيروگاه، با هماهنگي و مساعدت مديرعامل محترم، به اجراي برنامه هاي فرهنگي و ورزشي بين همكاران پرداخت.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، همزمان با روز جهاني كارگر و هفته كار و كارگر، شوراي فرهنگي نيروگاه براي بزرگداشت اين ايام، با هماهنگي و مساعدت مديرعامل محترم، برنامه هاي متنوع فرهنگي و ورزشي را بين همكاران اجرا نمود.
ديدار با خانواده هاي معظم شهداي والا مقام همكار، شهيدان نبوي و رحيمي و تجليل از ايشان، برگزاري يك دوره مسابقات فرهنگي با موضوع جايگاه كار و كارگر در اسلام، برگزاري يك دوره مسابقه دارت بين همكاران محترم و تبليغات محيطي از جمله فعاليتهاي انجام شده در اين ايام بود.

693 (7).jpg
693 (8).jpg
693 (9).jpg
693 (10).jpg
693 (11).jpg
693 (12).jpg
693 (1).jpg
693 (2).jpg
693 (3).jpg
693 (4).jpg
693 (5).jpg
693 (6).jpg
693 (7).jpg
693 (8).jpg
693 (9).jpg
693 (10).jpg
693 (11).jpg
693 (12).jpg
693 (1).jpg
693 (2).jpg
693 (3).jpg
693 (4).jpg
693 (5).jpg
693 (6).jpg

نوشته های مرتبط