رفع نشتي مسير خروجي پمپ هاي آب خنك كن واحدهاي نيروگاه طوس با دقت و اقدام به موقع كاركنان امور تعميرات مكانيك

با تلاش و اقدام به موقع كاركنان امور تعميرات مكانيك و در كمترين زمان ممكن و بدون خروج واحد از مدار توليد، رفع نشتي به وجود آمده در مسير خروجي پمپ هاي آب خنك كن برج تر با خمير آب بندي انجام گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس بنا بر اعلام گزارش مبني بر بروز نشتي در مسير خروجي پمپ هاي آب خنك كن برج تر، بلافاصله عمليات تعميرات اضطراري توسط كاركنان امور تعميرات مكانيك در دستور كار قرار گرفت. بر اساس همين گزارش با توجه به عدم امكان ايزوله مسير و ميسر نبودن جوشكاري با درايت همكاران، عمليات رفع نشتي به وسيله نوعي خمير آب بندي مخصوص در كمترين زمان ممكن با موفقيت انجام گرديد.

687 (4).JPG
687 (5).JPG
687 (6).JPG
687 (7).JPG
687 (8).JPG
687 (9).JPG
687 (1).JPG
687 (2).JPG
687 (3).JPG
687 (4).JPG
687 (5).JPG
687 (6).JPG
687 (7).JPG
687 (8).JPG
687 (9).JPG
687 (1).JPG
687 (2).JPG
687 (3).JPG
687 (4).JPG
687 (5).JPG
687 (6).JPG

نوشته های مرتبط