اتمام موفقیت آمیز پروژه تعویض تمامی لوله های درین داغ واحدهای نیروگاه طوس

لوله های درین داغ کلیه واحد های نیروگاه که بدلیل عمر بالا، دچار پوسیدگی شده بود، با تلاش پرسنل امور تعمیرات مکانیک، بصورت کامل تعویض گردیده و از احتمال خسارت به دیگر تجهیزات نیروگاه جلوگیری شد.

عمر بالای تجهیزات، یکی از مسائل مهمی است که احتمال وقوع نقص در برخی از تجهیزات را به همراه دارد. با توجه به عمر بالای لوله های درین داغ، این لوله ها، بارها در قسمت های مختلف دچار نشتی شده، بطوریکه در سال گذشته باعث آسیب رسیدن به کابل ۶ کیلو ولت چاههای عمیق نیروگاه گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، با توجه به اینکه لوله های آسیب دیده از کنار فوندانسیون دودکش و تجهیزات و کابل های برق فشار بالا عبور کرده است نیاز شد تا با تعریف پروژه ای، تمامی لوله های درین تعویض شده و این مسیر جدید، حتی الامکان دورتر از مسیر های کابل های برق اجرا گردد و این پروژه با همت و تلاش پرسنل امور تعمیرات مکانیک در حداقل زمان ممکن به پایان رسید.
شایان ذکر است برقراری مجدد سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله درین و نیز برقراری مسیر های ارت آسیب دیده، توسط امور تعمیرات الکتریک با موفقیت انجام گردید.
در انجام این عملیات، عناوین فعالیتهای مختلف صورت گرفته به شرح ذیل می باشد:
۱- بررسی نقشه های موجود و مشخص نمودن مسیر لوله برای انجام عملیات خاک برداری
۲- خرید لوله و اتصالات لازم برای شروع پروژه
۳- برش ۹۰ مترمربع آسفالت، جمع کردن ۱۵۰ متر مربع بلوکه پیاده رو ، جمع آوری گراویه ها
۴- خاکبرداری عمدتا به صورت دستی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به تاسیسات زیرزمینی
۵- برشکاری ۷۵۴ متر لوله به قطرهای ۴، ۵ و ۱۰ اینچ و خارج نمودن لوله ها از کف کانال
۶- پاکسازی سطوح لوله و عایق کاری لوله های جدید به مساحت ۵۲۸ متر مربع و انجام تست هالیدی به منظور اطمینان از کیفیت عایق کاری
۷- کف سازی کانال با خاک نرم سرند شده و لوله گذاری با رعایت شیب مناسب با استفاده از دوربین نقشه برداری
۸- نصب فلنچ های عایقی در مکان های مناسب به منظور بهبود سیستم حفاظت کاتدیک
۹- جوشکاری ۲۰۰۰ اینچ از لوله ها و فلنچ ها و زانویی ها
۱۰- فشار دار کردن مسیر لوله برای تست سرجوش ها و فلنچ ها و سپس عایق کاری محل سرجوش ها
۱۱- خاک ریزی به وسیله خاک نرم سرند شده به ارتفاع ۳۰ سانتی متر از تاج لوله و سپس خاکریزی نهایی
۱۲- ساخت منهول های سیمانی به منظور دسترسی به فلنچ های حفاظت کاتدیک

679 (12).JPG
679 (13).JPG
679 (14).jpg
679 (15).jpg
679 (16).JPG
679 (17).JPG
679 (1).JPG
679 (2).JPG
679 (3).JPG
679 (4).JPG
679 (5).JPG
679 (6).JPG
679 (7).JPG
679 (8).JPG
679 (9).JPG
679 (10).JPG
679 (11).JPG
679 (12).JPG
679 (13).JPG
679 (14).jpg
679 (15).jpg
679 (16).JPG
679 (17).JPG
679 (1).JPG
679 (2).JPG
679 (3).JPG
679 (4).JPG
679 (5).JPG
679 (6).JPG

 

نوشته های مرتبط