اتمام موفقيت آميز پروژه تعويض تمامي لوله هاي درين داغ واحدهاي نيروگاه طوس

لوله هاي درين داغ كليه واحد هاي نيروگاه كه بدليل عمر بالا، دچار پوسيدگي شده بود، با تلاش پرسنل امور تعميرات مكانيك، بصورت كامل تعويض گرديده و از احتمال خسارت به ديگر تجهيزات نيروگاه جلوگيري شد.

عمر بالاي تجهيزات، يكي از مسائل مهمي است كه احتمال وقوع نقص در برخي از تجهيزات را به همراه دارد. با توجه به عمر بالاي لوله هاي درين داغ، اين لوله ها، بارها در قسمت هاي مختلف دچار نشتي شده، بطوريكه در سال گذشته باعث آسيب رسيدن به كابل 6 كيلو ولت چاههاي عميق نيروگاه گرديد.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، با توجه به اينكه لوله هاي آسيب ديده از كنار فوندانسيون دودكش و تجهيزات و كابل هاي برق فشار بالا عبور كرده است نياز شد تا با تعريف پروژه اي، تمامي لوله هاي درين تعويض شده و اين مسير جديد، حتي الامكان دورتر از مسير هاي كابل هاي برق اجرا گردد و اين پروژه با همت و تلاش پرسنل امور تعميرات مكانيك در حداقل زمان ممكن به پايان رسيد.
شايان ذكر است برقراري مجدد سيستم حفاظت كاتديك خطوط لوله درين و نيز برقراري مسير هاي ارت آسيب ديده، توسط امور تعميرات الكتريك با موفقيت انجام گرديد.
در انجام اين عمليات، عناوين فعاليتهاي مختلف صورت گرفته به شرح ذيل مي باشد:
1- بررسي نقشه هاي موجود و مشخص نمودن مسير لوله براي انجام عمليات خاك برداري
2- خريد لوله و اتصالات لازم براي شروع پروژه
3- برش 90 مترمربع آسفالت، جمع كردن 150 متر مربع بلوكه پياده رو ، جمع آوري گراويه ها
4- خاكبرداري عمدتا به صورت دستي براي جلوگيري از آسيب رسيدن به تاسيسات زيرزميني
5- برشكاري 754 متر لوله به قطرهاي 4، 5 و 10 اينچ و خارج نمودن لوله ها از كف كانال
6- پاكسازي سطوح لوله و عايق كاري لوله هاي جديد به مساحت 528 متر مربع و انجام تست هاليدي به منظور اطمينان از كيفيت عايق كاري
7- كف سازي كانال با خاك نرم سرند شده و لوله گذاري با رعايت شيب مناسب با استفاده از دوربين نقشه برداري
8- نصب فلنچ هاي عايقي در مكان هاي مناسب به منظور بهبود سيستم حفاظت كاتديك
9- جوشكاري 2000 اينچ از لوله ها و فلنچ ها و زانويي ها
10- فشار دار كردن مسير لوله براي تست سرجوش ها و فلنچ ها و سپس عايق كاري محل سرجوش ها
11- خاك ريزي به وسيله خاك نرم سرند شده به ارتفاع 30 سانتي متر از تاج لوله و سپس خاكريزي نهايي
12- ساخت منهول هاي سيماني به منظور دسترسي به فلنچ هاي حفاظت كاتديك

679 (12).JPG
679 (13).JPG
679 (14).jpg
679 (15).jpg
679 (16).JPG
679 (17).JPG
679 (1).JPG
679 (2).JPG
679 (3).JPG
679 (4).JPG
679 (5).JPG
679 (6).JPG
679 (7).JPG
679 (8).JPG
679 (9).JPG
679 (10).JPG
679 (11).JPG
679 (12).JPG
679 (13).JPG
679 (14).jpg
679 (15).jpg
679 (16).JPG
679 (17).JPG
679 (1).JPG
679 (2).JPG
679 (3).JPG
679 (4).JPG
679 (5).JPG
679 (6).JPG

 

نوشته های مرتبط