انجام عملیات سند بلاست پره های روتور توربین ها و تجهیزات مرتبط با آن در تعمیرات اساسی واحد ۱ نیروگاه طوس توسط پرسنل امور شیمی

همزمان با تعمیرات اساسی واحد ۱ و آغاز به کار گروههای تعمیراتی و با توجه به انجام فعالیتهای امور شیمی، عملیات سند بلاست پره های روتور توربین فشار قوی، فشار متوسط و فشار ضعیف و تجهیزات مرتبط با آن توسط پرسنل نقاشی صنعتی امور شیمی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس یکی از فعالیت های مهم امور شیمی در تعمیرات اساسی، انجام عملیات سند بلاست پره های توربین می باشد. عملیات سند بلاست با حذف اکسیدهای آهن یا رسوبات تشکیل شده روی پره های توربین، مانع از کاهش راندمان یا بی تعادلی در پره های توربین می گردد و نقش مهمی را در افزایش کارآیی و طول عمر این تجهیز مهم برعهده دارد.همزمان با تعمیرات اساسی واحد ۱ پس از باز شدن پوسته های تمامی توربین ها و بررسی وضعیت پره ها آن، جهت حذف اکسید آهن یا رسوبات تشکیل شده بر روی سطح پره ای توربین، عملیات سند بلاست انجام می گیرد.
برای انجام این عملیات، ابتدا کارگاه مخصوص عملیات سندبلاست، توسط امور محترم تعمیرات مکانیک به محل مخصوص منتقل و سپس تمام تجهیزات لازم از جمله سیستم تهویه، سیستم های روشنایی، سیستم صوتی اپراتور و لوله کشی های مربوطه با همکاری امورهای محترم تعمیرات نصب و راه اندازی می گردد.پس از آماده سازی کارگاه، بخش های مختلف توربین ها و تجهیزات مرتبط با آن شامل کریرهای پوسته بالایی، کریرهای پوسته پایین و مجموعه روتور به نوبت به کارگاه منتقل و در مدت تقریبا ۳۰ روز کاری سندبلاست انجام می گردد. لازم بذکر است در طول این تعمیرات، تعداد ۷۰ شاخه لوله سوپرهیتر از واحد یک توسط امور تعمیرات مکانیک خارج و پس از سندبلاست آنها برای استفاده در سایر واحدها در اختیار امور تعمیرات مکانیک قرار گرفت.

SC_8664.JPG
SC_8663.JPG
SC_8656.jpg
SC_8657.jpg
SC_8658.JPG
SC_8659.JPG
SC_8661.JPG
SC_8662.JPG
SC_8660.JPG
SC_8664.JPG
SC_8663.JPG
SC_8656.jpg
SC_8657.jpg
SC_8658.JPG
SC_8659.JPG
SC_8661.JPG
SC_8662.JPG
SC_8660.JPG
SC_8664.JPG
SC_8663.JPG
SC_8656.jpg

نوشته های مرتبط