بازديد وزير محترم نيرو از نمايشگاه قطعات ساخت داخل نيروگاه طوس

علي اكبر محرابيان، وزير محترم نيرو و هيات همراه، روز پنج شنبه مورخ 1400.1.11 از نمايشگاه قطعات ساخت داخل نيروگاه بازديد كردند.

يكي از مصاديق توسعه تكنولوژي در صنعت برق كشور توسعه قابليتهاي توانمندي ساخت داخل تجهيزات مورد نياز صنعت است.
در همين راستا، بومي سازي و ساخت داخل در نيروگاه طوس به‌ اندازه‌اي اهميت دارد كه فرايند ساخت داخل از سال 1392 در نيروگاه شكل گرفته و تاكنون حدود 12000 قطعه ساخته شده و حدود 2 ميليون و 400 هزار يورو صرفه جويي ارزي داشته است و براي استفاده ديگر شركت ها از تجربيات نيروگاه در زمينه قطعات ساخت داخل، نمايشگاه قطعات ساخت داخل در نيروگاه ايجاد گرديده است.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق طوس، روز پنجشنبه مورخ 1400.1.11 علي اكبر محرابيان، وزير محترم نيرو و هيات همراه، ضمن حضور در نيروگاه با همراهي مدير عامل محترم شركت مديريت توليد برق طوس و مدير عامل محترم شركت مديريت توسعه انرژي تأمين و مدير عامل محترم شركت افق تامين انرژي طوس از نمايشگاه قطعات ساخت داخل بازديد كردند و توضيحاتي در اين زمينه توسط آقاي مهندس بهادري، مدير محترم امور تعميرات مكانيك ارائه گرديد.

675 (22).JPG
675 (23).JPG
675 (24).jpg
675 (25).jpg
675 (26).jpg
675 (27).jpg
675 (18).JPG
675 (17).JPG
675 (16).jpg
675 (15).jpg
675 (19).JPG
675 (20).JPG
675 (21).JPG
675 (22).JPG
675 (23).JPG
675 (24).jpg
675 (25).jpg
675 (26).jpg
675 (27).jpg
675 (18).JPG
675 (17).JPG
675 (16).jpg
675 (15).jpg
675 (19).JPG
675 (20).JPG

نوشته های مرتبط