گزارش تصويري برگزاري آخرين نشست هفتگي مديران در سال 1400 با حضور جناب آقاي پرستار، مديرعامل محترم شركت افق تامين انرژي طوس

669 (5).jpg
669 (1).jpg
669 (2).jpg
669 (3).JPG
669 (4).JPG
669 (5).jpg
669 (1).jpg
669 (2).jpg
669 (3).JPG
669 (4).JPG
669 (5).jpg
669 (1).jpg
669 (2).jpg
669 (3).JPG
669 (4).JPG
669 (5).jpg
669 (1).jpg

نوشته های مرتبط