برگزاري نشست اضطراري كميته بحران براي جلوگيري از شيوع اميكرون در نيروگاه طوس

638 (3).jpg
638 (4).jpg
638 (1).jpg
638 (2).jpg
638 (3).jpg
638 (4).jpg
638 (1).jpg
638 (2).jpg
638 (3).jpg
638 (4).jpg
638 (1).jpg
638 (2).jpg
638 (3).jpg
638 (4).jpg
638 (1).jpg
638 (2).jpg

نوشته های مرتبط