پایان عملیات رفع نقص داخلی ترانسفورماتور اصلی و راه اندازی واحد ۳ نیروگاه طوس

با توجه به بروز عیب در ترانسفورماتور اصلی واحد۳، تعمیرات اضطراری آن که پس از بررسی های کارشناسی و انجام تست های عیب یابی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ آغاز شده بود با تلاش و پشتکار شبانه روزی پرسنل امور تعمیرات الکتریک با موفقیت پایان یافت و پس از رفع عیب ترانسفورماتور و انجام تست های لازم برای راه اندازی، این واحد در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ وارد مدار تولید گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، پس از مشاهده بروز عیب ناشی از اشکال داخلی در ترانسفورماتور اصلی واحد ۳ با توجه به حساسیت موضوع و پس از هماهنگی های لازم، این واحد از شبکه خارج گردید و در اختیار امور تعمیرات الکتریک قرار گرفت و بلافاصله تست و تعمیرات ترانسفورماتور با انجام هماهنگی های لازم آغاز شد.

این گزارش می افزاید: پروسه خشک نمودن ترانسفورماتور با دقت نظر و حساسیت ویژه و طی فرایند تعریف شده، انجام گردید و پس از رسیدن به مقادیر استاندارد خلاء و مطلوب بودن نتایج تست روغن و تست های الکتریکی این پروسه نیز به پایان رسید.
لازم به ذکر است با توجه به اهمیت و حساسیت این اقدام برای پایداری نیروگاه در شبکه سراسری برق، اجرای این تعمیرات با حداکثر سرعت، دقت و کیفیت ممکن، انجام شد و نهایتاً واحد ۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ مجدا وارد مدار تولید شد و به شبکه سراسری برق متصل گردید.

625 (2).jpg
625 (3).jpg
625 (4).JPG
625 (5).JPG
625 (19).jpg
625 (20).jpg
625 (18).jpg
625 (17).jpg
625 (16).jpg
625 (15).jpg
625 (14).jpg
625 (8).JPG
625 (7).JPG
625 (6).JPG
625 (13).JPG
625 (12).JPG
625 (11).JPG
625 (10).JPG
625 (9).JPG
625 (1).jpg
625 (2).jpg
625 (3).jpg
625 (4).JPG
625 (5).JPG
625 (19).jpg
625 (20).jpg
625 (18).jpg
625 (17).jpg
625 (16).jpg
625 (15).jpg
625 (14).jpg
625 (8).JPG

نوشته های مرتبط