لوله های آبزن ری هیت نیروگاه طوس در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ تعویض گردید

با هماهنگی های انجام شده و با بررسی های کارشناسی و همکاری سازندگان داخلی، لوله های آبزن خط لوله ری هیت بویلر ساخته و در تعمیرات نیمه اساسی واحد ۲ تعویض گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس با توجه به تصمیم گیری های انجام شده و با همکاری سازندگان داخلی و بررسی های دقیق و کارشناسی و تهیه نقشه قطعات دستگاه آبزن، از جنس ۱/۴۱۰۳ ساخته و با انجام عملیات برشکاری ، قطعات معیوب از مسیر لوله های اصلی خطوط ری هیت خارج و آبزن جدید با تمهیدات ویژه و به داخل لوله ها منتقل و متعاقبا عملیات جوشکاری و عملیات حرارتی انجام شد.
قابل ذکر است که کلیه اقدامات انجام شده بر اساس مدارک و مستندات سازنده بویلر و همچنین کلیه تست های غیر مخرب مورد نیاز شامل تست UT،RT،PT،VT توسط شرکت های معتبر انجام و تایید های لازم کسب گردید.

421 (1).JPG
421 (2).JPG
421 (3).jpg
421 (4).JPG
421 (5).JPG
421 (6).JPG
421 (1).JPG
421 (2).JPG
421 (3).jpg
421 (4).JPG
421 (5).JPG
421 (6).JPG
421 (1).JPG
421 (2).JPG
421 (3).jpg
421 (4).JPG
421 (5).JPG
421 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *