با حضور نمایندگان شرکت سونگ ایل کره جنوبی و شرکت نیکان انرژی، جلسه فنی بررسی و پیشنهاد برای تعمیر و ساخت پره های چرخ کورتیس توربین در نیروگاه طوس برگزار گردید.

با حضور نمایندگان شرکت سونگ ایل توربین و شرکت نیکان انرژی، جلسه فنی و بازدید در خصوص تعمیر پره های چرخ کورتیس توربین و تهیه لوازم قطعات کنترل والو، استاپ والو و لوله های کراس اورها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق طوس، با توجه به بروز ترکهای ریز بر روی چرخ کورتیس توربین فشار قوی و لزوم بررسی و ارائه راهکار مناسب برای جلوگیری از عدم بوجود آمدن نقص در این تجهیز مهم، با هماهنگی های بعمل آمده با حضور شرکت سونگ ایل توربین و شرکت نیکان انرژی جلسه فنی در خصوص تعمیر پره های چرخ کورتیس و تهیه لوازم قطعات کنترل والو، استاپ والو و لوله های کراس اورهای توربین ها برگزار شد.در این جلسه که با حضور آقای مهندس سید محمد افخمی مصطفوی،مدیرعامل محنرم نیروگاه و جمعی از مدیران امور، برگزار گردید، شرکت مذکور پیشنهادهای خود را در خصوص چگونگی تعمیر چرخ کورتیس به حاضرین در جلسه ارائه داد. در پایان نیز بازدیدی از نحوه عملکرد چرخ کورتیس و سایر تجهیزات توربین در نیروگاه طوس به عمل آمد.

404 (7).JPG
404 (8).JPG
404 (9).JPG
404 (10).JPG
404 (11).JPG
404 (12).JPG
404 (1).JPG
404 (2).JPG
404 (3).JPG
404 (4).JPG
404 (5).JPG
404 (6).JPG
404 (7).JPG
404 (8).JPG
404 (9).JPG
404 (10).JPG
404 (11).JPG
404 (12).JPG
404 (1).JPG
404 (2).JPG
404 (3).JPG
404 (4).JPG
404 (5).JPG
404 (6).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *