دوره ی آموزش ایمنی ویژه تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴ برای همکاران امورهای تعمیراتی و نظارتی برگزار گردید.

با توجه به نزدیک شدن به تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴ با هماهنگی های انجام شده برای امورهای تعمیراتی و نظارتی، دوره ی یک روزه آموزش ایمنی، توسط دفتر برنامه ریزی و آمار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق طوس، تعمیرات نیمه اساسی واحد ۴ قرار است از اوایل اسفند ماه سال جاری آغاز گردد، لذا با توجه به وظیفه دفتر برنامه ریزی و آمار برای آشنایی هر چه بیشر همکاران با خطرات نهفته و مهار شده و چگونگی مواجهه با آن یک دوره آموزش ایمنی برای همکاران امورهای تعمیراتی و نظارتی توسط کارشناس دفتر برنامه ریزی و آمار آقای مهندس محمد امین حیدری برگزار گردید.
در این دوره موضوعاتی همچون لزوم مراقبت از نیروی انسانی،مراقبت از تجهیزات (اموال ) نیروگاه؛مراقبت و حفظ و نگهداری محیط زیست. انواع خطرات در نیروگاه بازخورد حادثه و بیماری ناشی از کار،شناسایی خطرات تعمیرات نیروگاه، مهمترین خطرها هنگام تعمیرات نیروگاه و ضرورت استفاده از لوازم حفاظت فردی تجهیزات و ابزارآلات مناسب و ایمن برای حاضرین در جلسه بازگو گردید.
امید است با یاری خداوند متعال و توجه و همراهی همکاران به اصول ایمنی و رعایت آن شاهد هیچ گونه حادثه ای برای این عزیزان نباشیم.

286 (3).JPG
286 (4).JPG
286 (1).JPG
286 (2).JPG
286 (3).JPG
286 (4).JPG
286 (1).JPG
286 (2).JPG
286 (3).JPG
286 (4).JPG
286 (1).JPG
286 (2).JPG
286 (3).JPG
286 (4).JPG
286 (1).JPG
286 (2).JPG

نوشته های مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوال امنیتی *